Hoe objectief kan onze waarneming zijn? (Quora)

Dr. Michael LaitmanMichael Laitman op Quora: Hoe objectief kan onze waarneming zijn?

Objectief zijn betekent dat wij geen eigen, nationaal of zelfs mondiaal belang hebben, maar ons uitsluitend richten op het doel van de hoge natuur.

Wij moeten onszelf voortdurend toetsen om objectief te kunnen zijn, d.w.z. om vrij te zijn van alles wat wij op een bepaald moment voelen, alsof wij machines zijn die bepaalde indrukken op de meest objectieve manier ontvangen. Anders ontvangen wij in de richting van het oordeel of iets goed of slecht is voor ons, namelijk vanuit de vraag: “Wat levert dit mij op?” Nadat we onszelf getoetst hebben om vrij te kunnen zijn van wat we op een bepaald moment voelen, of het ons nu een goed of een slecht gevoel geeft, kunnen we correcte interacties hebben met mensen en andere aspecten van de natuur op het minerale, vegetatieve en animale niveau.

Wij moeten onszelf naar een situatie leiden waarin we kunnen inzien dat we met betrekking tot onszelf een ego gerichte intentie hebben om te ontvangen en dat wij daar geen aandacht aan willen schenken. Wij willen geen rechters worden die zich door corruptie of een bepaalde druk laten verleiden.

Er staat geschreven dat “de rechter niet meer heeft dan zijn ogen kunnen zien.” De ogen vormen hier de sleutel – het gaat niet over herinneringen, indrukken, vooroordelen of nog iets anders. Het is alsof we een foto nemen van iemand zonder enige connectie met emotie, met onszelf, onze natie of zelfs onze wereld. Op die manier kunnen wij rechters zijn.

Als wij onszelf toetsen of we op een dergelijke manier objectief kunnen zijn, kunnen wij als werkelijke rechters optreden. Het is een heel verheven plek, omdat we niets van onszelf laten meespelen. In een dergelijke situatie kunnen wij een staat bereiken waarin wij een onafhankelijke werkelijkheid gaan waarnemen en zien hoe deze zich gedraagt ten behoeve van een hoger doel.

Artikel in het Engels: https://laitman.com/2022/06/how-objective-can-perception-be-quora/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland%5C

Based on the video “How to Calibrate Yourself Toward Objective Perception” with Kabbalist Dr. Michael Laitman and Yael Leshed-Harel. Written/edited by students of Kabbalist Dr. Michael Laitman.

Filed under: Q&A, Quora | Add Comment / Ask Question →

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed

Vorig bericht:

Volgend bericht: