Monthly Archives: juni 2022

Blogvertalingen

Gewaardeerde bloglezers,

Het volgende blog verschijnt op maandag 4 juli.

Dit in verband met vakantie.

Inspanningen zijn de beloning

600.01Vraag: Uw leraar Rabash schreef dat de mens een beloning ontvangt die afhankelijk is van zijn inspanningen, dat wil zeggen dat de inspanningen zelf een beloning worden. Waarom is dat zo?

Antwoord: De inspanningen zelf zijn de beloning omdat zij van de Schepper komen, ook al lijkt het voor een mens dat het zijn eigen inspanningen zijn. De maat van de geleverde inspanningen bepaalt de spirituele status van de mens, de hoogte van zijn opgang en zijn nabijheid tot en verbondenheid met de Schepper. Hij bepaalt zijn spiritualiteit hierdoor.

Als de Schepper van ons verlangt dat wij maar één inspanning leveren, namelijk ons met anderen verbinden, zal het leveren van de inspanningen om dichterbij verschillende mensen te komen, die ik misschien zelfs wel haat, zelf de beloning zijn.

Vraag: Stel dat een mens een inspanning levert, waar komt dan het genot van de inspanning vandaan?

Antwoord: Uit het feit, dat hij het ten behoeve van de Schepper doet, dichterbij Hem komt en Hem vreugde brengt.

Vraag: Moeten in dit geval de Schepper en Zijn grootheid aan een mens onthuld worden?

Antwoord: Nee. Als dat onthuld zou worden, zou een mens handelen vanwege de onthulling van Zijn grootheid, vanwege de vervulling, zijn opgang.

Dit wordt met opzet verhuld, zodat hij al zijn handelingen niet verricht op basis van zijn egoïstische verlangen en het doel, maar op basis van zijn altruïstische verlangen, als hij het doet zonder dat hij er enige beloning voor wenst te krijgen, niets voor zichzelf.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/06/efforts-are-the-reward/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland%5C

From KabTV’s “Spiritual States” 5/31/22

Related Material:

Reward and Punishment from the Kabbalah Point of View

The Effort Is The Pleasure

For What Actions Does the Creator Punish a Person?

Filed under: Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Waarom dieren nooit fouten maken

49.01Vraag: Als er een opslagplaats is van het gemeenschappelijke geheugen van de mensheid, waar bevinden zich dan de instincten van dieren?

Antwoord: Dieren zijn helemaal afgezonderd. Zij leven nauw verbonden met de alomvattende informatiestroom.

Een mens kan zich daarboven verheffen, maar een dier kan dat niet. In de mens zijn er heden, verleden en toekomst, zodat hij zich kan ontwikkelen. Hij vergelijkt zichzelf met het verleden en de toekomst, is jaloers, wil meer bereiken en leert van het verleden. Een dier heeft dat niet. Een dier leeft vanuit de instincten van het moment, het handelt vanuit de manier waarop het vandaag bestuurd wordt.

Een dier is op geen enkele manier verbonden met het verleden of de toekomst, daarom maakt het geen fouten.

Vraag: Verklaart dit waarom ze bij natuurrampen op tijd wegvluchten?

Antwoord: Ja, ze leven instinctief, absoluut onlosmakelijk verbonden met het systeem, van daaruit ontvangen ze duidelijke informatie. Wij ontvangen echter vage informatie vanuit het systeem, omdat wij onze eigen medewerking eraan moeten toevoegen.

En hier ligt het probleem, als een tsunami ons treft, betekent dit dat wij die veroorzaakt hebben doordat wij verkeerd met elkaar omgaan! Dieren hebben daar geen deel aan, zij begrijpen wat er gaat gebeuren en gaan rustig weg. Wij kunnen dit echter niet begrijpen en voelen, omdat wij zelf deze grote tragedie hebben veroorzaakt.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/06/why-animals-never-make-mistakes/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland%5C

From KabTV’s “Close-Up. Hologram” 7/28/11

Filed under: Egoism, Perception | Add Comment / Ask Question →

 

Vraag zonder antwoord

79.02Vraag: Kabbalisten die de Schepper hebben bereikt, schrijven erover in hun boeken. Kan dit voor ons een instructie betekenen?

Antwoord: Natuurlijk. Kabbalisten vertellen je wat je met je verlangens moet doen, hoe je ze moet afstemmen om de Schepper te kunnen voelen.

Vraag: Krijgt iedereen persoonlijke gevoelens?

Antwoord: Ieders gevoelens zijn persoonlijk, maar je kunt jezelf afstemmen zoals musici in een orkest.

Opmerking: Stel dat wij samen een taart gebakken hebben volgens hetzelfde recept. Dan zullen we dezelfde smaak proeven.

Mijn antwoord: Hoe weet je dat het hetzelfde zal zijn? Hoe kun je dat controleren?

Opmerking: U zult zeggen dat de cake zoet is en ik zal ook zeggen dat hij zoet is. We hebben een gemeenschappelijk concept van zoet. Ook al proeven we die zoetheid op verschillende manieren, we zullen toch op de gemeenschappelijke noemer uitkomen dat hij zoet is.

Mijn antwoord: Misschien komen we tot iets gemeenschappelijks omdat we het eens zijn met die definitie. Maar hoe dan ook, de vraag naar het bereiken van de Schepper blijft onbeantwoord.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/06/question-without-an-answer/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland%5C

From KabTV’s “Spiritual States” 6/7/22

Related Material:

The Attaining And The Attained

Taste In Spirituality And Corporeality

The Kabbalists’ Time Machine

Filed under: Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Hoe objectief kan onze waarneming zijn? (Quora)

Dr. Michael LaitmanMichael Laitman op Quora: Hoe objectief kan onze waarneming zijn?

Objectief zijn betekent dat wij geen eigen, nationaal of zelfs mondiaal belang hebben, maar ons uitsluitend richten op het doel van de hoge natuur.

Wij moeten onszelf voortdurend toetsen om objectief te kunnen zijn, d.w.z. om vrij te zijn van alles wat wij op een bepaald moment voelen, alsof wij machines zijn die bepaalde indrukken op de meest objectieve manier ontvangen. Anders ontvangen wij in de richting van het oordeel of iets goed of slecht is voor ons, namelijk vanuit de vraag: “Wat levert dit mij op?” Nadat we onszelf getoetst hebben om vrij te kunnen zijn van wat we op een bepaald moment voelen, of het ons nu een goed of een slecht gevoel geeft, kunnen we correcte interacties hebben met mensen en andere aspecten van de natuur op het minerale, vegetatieve en animale niveau.

Wij moeten onszelf naar een situatie leiden waarin we kunnen inzien dat we met betrekking tot onszelf een ego gerichte intentie hebben om te ontvangen en dat wij daar geen aandacht aan willen schenken. Wij willen geen rechters worden die zich door corruptie of een bepaalde druk laten verleiden.

Er staat geschreven dat “de rechter niet meer heeft dan zijn ogen kunnen zien.” De ogen vormen hier de sleutel – het gaat niet over herinneringen, indrukken, vooroordelen of nog iets anders. Het is alsof we een foto nemen van iemand zonder enige connectie met emotie, met onszelf, onze natie of zelfs onze wereld. Op die manier kunnen wij rechters zijn.

Als wij onszelf toetsen of we op een dergelijke manier objectief kunnen zijn, kunnen wij als werkelijke rechters optreden. Het is een heel verheven plek, omdat we niets van onszelf laten meespelen. In een dergelijke situatie kunnen wij een staat bereiken waarin wij een onafhankelijke werkelijkheid gaan waarnemen en zien hoe deze zich gedraagt ten behoeve van een hoger doel.

Artikel in het Engels: https://laitman.com/2022/06/how-objective-can-perception-be-quora/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland%5C

Based on the video “How to Calibrate Yourself Toward Objective Perception” with Kabbalist Dr. Michael Laitman and Yael Leshed-Harel. Written/edited by students of Kabbalist Dr. Michael Laitman.

Filed under: Q&A, Quora | Add Comment / Ask Question →

 

Bagage uit vorige levens

49.01Vraag: Zijn er ook straffen uit vorige incarnaties? Sleept een mens bagage mee door een aantal slechte daden uit zijn vorige levens, bestaat er zoiets?

Antwoord: In principe wel, want ons fysieke leven en sterven betekent niet dat er iets stopt of opnieuw begint. Wij moeten onze werkelijkheid zien als een voortdurende beweging van onze spirituele opgang naar de Schepper.

Vraag: En zijn er andersom ook verdiensten die ervoor zorgen dat ik mij in mijn volgende levens gemakkelijker kan ontwikkelen? De Torah spreekt over de verdiensten van de voorvaderen.

Antwoord: Ik zou niet willen zeggen dat het gemakkelijker is, maar wel effectiever.

Vraag: Is het, in het algemeen gesproken, wel eerlijk dat iemand gestraft wordt voor een aantal vorige levens, terwijl het niet duidelijk is wie daar geleefd heeft?

Antwoord: Maar het zijn jouw levens.

Opmerking: Maar zo voel ik het niet.

Mijn antwoord: Dat doet er niet toe. Dit wordt met een bedoeling gedaan, om je namelijk niet van je problemen te bevrijden en ze ook niet aan je op te leggen. Dit wordt allemaal in overweging genomen en het komt heel duidelijk voort uit het systeem waardoor de wereld bestuurd wordt. Het is niet zomaar een gril of toeval, het menselijk lichaam wordt niet onafhankelijk van alles geschapen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/06/baggage-from-past-lives/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland%5C

From KabTV’s “Spiritual States” 5/31/22

Related Material:

Punishment Is Not What We Think

Spiritual Punishment

Punishment For Bad Deeds

Filed under: Body and Soul, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Verdiende en onverdiende straf

549.01Vraag: Bestaat er zoiets als verdiende en onverdiende beloning en straf?

Antwoord: Het hangt er helemaal vanaf hoe we er onderzoek naar doen. Van de kant van de Schepper, die alles in het universum op een absolute wijze bestuurt, bestaat zoiets niet. Als het voor ons zo lijkt, hoe moeten wij er dan over denken?!

Vanuit menselijk perspectief is het noodzakelijk om te accepteren dat alles wat er gebeurt, plaatsvindt volgens de absolute wil, macht en autoriteit, en via het systeem van de Schepper, daarom kunnen er geen problemen of fouten bestaan. Wij moeten dit accepteren als de absolute waarheid, een absoluut feit en als goed.

Vraag: Als ik het gevoel heb dat een Hoge Kracht mij nu straft, kan ik dan niet zeggen dat het onverdiend is? Dient het ergens voor?

Antwoord: Zelfs als je het niet weet, er staat geschreven dat een mens altijd de plicht heeft om de Schepper te zegenen, evenzeer voor alles wat slecht is als voor alles wat goed is. 

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/06/deserved-and-undeserved-punishment/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland%5C

From KabTV’s “Spiritual States” 5/31/22

Related Material:

Reward and Punishment In Our Lives, Part 3

Punishment Is Not What We Think

Spiritual Punishment

Filed under: Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Man en vrouw – De kracht van geven en de kracht van ontvangen

562.01Vraag: Het lijkt zo te zijn dat mannen de eigenschap hebben om zich ten opzichte van de anderen te annuleren ten behoeve van een doel dat hen van nature eigen is. Wij zien dit in groepen zoals speciale militaire eenheden enz. Vrouwen hebben deze eigenschap niet. Vrouwen zijn individualisten. Komt dat omdat zij andere doelen hebben?

Antwoord: Ja, ze hebben andere doelen en andere methoden om een doel te bereiken. De natuur is heel duidelijk verdeeld in twee delen: mannelijk en vrouwelijk. Deze verdeling komt vanuit het hoogste punt van waaruit alles geschapen is naar het laagste element waar alles verdeeld is in plus en min.

Twee tegengestelde krachten, de kracht van geven en de kracht van ontvangen, werken op alle niveaus, in alle werelden. Daarom moeten wij hier rekening mee houden bij het toepassen van de methode van spirituele opgang naar de volgende dimensie. Voor mannen ligt dat enigszins anders dan voor vrouwen.

Voor mannen betekent het dat zij zich aansluiten bij een groep, samen studeren en gemeenschappelijk streven naar het Licht, het doel.

Voor vrouwen betekent het de individuele hulp van elke vrouw aan de mannen. Zij kunnen in de praktijk niet met elkaar in verbinding staan. Zij creëren iets als een samengaan, maar dit samengaan betekent alleen dat zij gezamenlijk oefenen om de mannen te helpen en te ondersteunen.

Mannen hebben dit nodig om verder te kunnen komen. Het is niet zomaar iets bijkomstigs.

Vraag: Worden vrouwen meer gekenmerkt door uiterlijke relaties?

Antwoord: Ja. De innerlijke verbinding komt pas later, als werkelijk iedereen samenkomt als één enkel beeld van de man en één enkel beeld van de vrouw – Adam en Eva.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/06/man-and-woman-the-force-of-bestowal-and-the-force-of-reception/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland%5C

From KabTV’s “Close-Up. Does the Creator exist?” 5/9/11

Related Material:

What Is The Difference In Connection Between Men And Between Women?

Male And Female, Part 1

The Difference Between Male And Female Nature

Filed under: Man and Woman, Women’s Spirituality | Add Comment / Ask Question →

 

De oorsprong van een situatie corrigeren

600.01Vraag: Onderzoekers denken dat een mens zelf zijn geluk kan creëren met zijn positieve gedachten, woorden en daden. Bent u het daarmee eens?

Antwoord: Een mens kan een bepaalde matrix om zich heen creëren: dit is goed en dat is slecht, dit is beter en dat is slechter, enz. en zo zijn situatie bepalen. Er is niets absoluuts aan, het is allemaal relatief.

Er zijn mensen die vanuit ons gezichtspunt veel lijden, in gevangenissen, in ziekenhuizen, waar dan ook en als je met hen praat, zeggen ze: “Nee hoor, dit is een normale situatie. Op deze manier kan ik best leven. We leven tenslotte nog.” Dus geen probleem.

Enerzijds helpt positief denken, mensen complimenten geven en goede daden verrichten wel. Anderzijds corrigeert dit uiteindelijk de situatie niet, maar wordt deze alleen maar wat gladgestreken. Als je een situatie met honing bestrijkt, wordt hij een beetje zoeter, maar de bitterheid die eronder ligt, verandert niet.

Het is noodzakelijk om de oorzaak van een situatie te corrigeren, zodat deze zich nooit als het kwaad kan manifesteren.

De wortel is ons egoïsme. Als we dat annuleren, kunnen we ons erboven voelen, in een wereld vol goedheid, liefde en Licht.

Egoïsme bestaat uit onze intenties en al het kwaad van de wereld, dit hangt alleen van de persoon af en manifesteert zich in relatie tot die persoon. Onze woorden en gedachten zijn slechts de uiterlijke omhulsels van het egoïsme. Je kunt mooie woorden zeggen en bepaalde handelingen verrichten, maar ze komen misschien niet overeen met je hart.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/06/correcting-the-root-of-a-state/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland%5C

From KabTV’s “Spiritual States” 5/24/22

Related Material:

How To Succeed In The School Of Life

The Future World Is Not What You Think It Is

Good Luck Creates Fate

Filed under: Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Licht is het fundament van het leven

276.02Vraag: Is genot een soort spirituele substantie?

Antwoord: Genot is de vervulling door hoge energie.

Ook in onze wereld komt het van Boven tot ons. Het leven waardoor atomen ronddraaien, moleculen bijeen blijven en alle chemische en biologische transformaties ons vullen en voorbereiden voor spiritualiteit – dit alles wordt in Kabbalah Licht genoemd.

Vraag: Het Licht waar Kabbalah over spreekt en waar de Ari  over schrijft aan het begin van zijn boek The Tree of Life en het licht waar Einstein in zijn relativiteitstheorie over spreekt als een soort substantie – zijn dat ondubbelzinnige begrippen?

Antwoord: Ook in onze wereld is Licht de basis van het leven. Dit is een gevolg van spiritueel Licht in de fysieke wereld, want onze wereld is gebouwd als een afdruk van de Hoge Wereld.

Licht is de hoogste spirituele energie van waaruit een kleine vonk in onze wereld, in ons lege universum, is doorgebroken en geboorte heeft gegeven aan alles wat er nu hier bestaat – alles wat wij kennen en nog niet kennen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/06/light-is-the-foundation-of-life/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland%5C

From KabTV’s “Close-Up. Does God Exist?”

Related Material:

Light Is When It Is Light Within

What Is the Upper Light?

The Light That Reforms

Filed under: Kabbalah Study, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →