Heeft de Schepper verlangen naar macht?

261Vraag: Is het mogelijk om macht op een heilzame manier te gebruiken, in een positieve richting?

Antwoord: Een mens kan dit alleen als zijn intenties gecorrigeerd zijn en hij begrijpt dat het er in de eerste plaats over gaat om het goede te doen.

Vraag: Heeft de Schepper, de hoogste kracht in de natuur, verlangen naar macht, uiteindelijk bestuurt Hij al Zijn scheppingen?

Antwoord: De Schepper heeft zo’n vraag niet. Hij is de Kracht. Hij is de enige Kracht die alles onder controle heeft, ook alles in Hemzelf. Hij kan helemaal niet naar macht streven. Hij is de macht zelf. En wij hebben zo’n dorst naar macht, er zo’n verlangen naar, omdat wij die macht niet hebben.

De Schepper heeft, om het zo maar te zeggen, een lege ruimte gecreëerd waarin Hij Zich niet onthult. In feite is Hij daar wel, maar Hij toont Zich niet. Dit is de ruimte waarin wij leven.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/04/does-the-creator-have-aspiration-for-power/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “Spiritual States” 3/22/22

Related Material:

What Should A Leader Be Like?

Characteristics Of The Creator

The Purpose Of Creation And The Development Of Desire

Filed under: Spiritual Work, The Creator | Add Comment / Ask Question →

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed