De kracht van het gemeenschappelijke gebed

239Opmerking: Victoria schrijft: “We zijn samengekomen om te bidden, duizend vrouwen van over de hele wereld. We spreken verschillende talen, we zijn van verschillende religies, geloofsovertuigingen en huidskleur. Maar vandaag had iedereen één verzoek. Plotseling voelde ik, en dat is me nog nooit gebeurd, dat we één vrouw zijn. Ik voelde ook dat de Schepper hier is. Kan dat of denk ik het alleen maar?”

Mijn antwoord: Dat is absoluut waar! Het lijkt niet zo, het is niet misschien waar, het is absoluut waar!

Iedereen die hieraan wil meewerken, en vooral duizend vrouwen, als zij – helemaal onbewust van hoe ze dat moeten doen en waartoe zij zich wenden – aan de Hoge Kracht vragen, als zij dat willen met hun verlangen, kunnen zij de hemelen openen.

Daarom bestaat er oorlog: om ons te laten zien wat we moeten doen om deze verschrikkelijke omstandigheden, die de natuur ons geeft, te overwinnen.

Vraag: En moeten vrouwen dit doen, zich verbinden als één vrouw?

Antwoord: Ja. En mannen moeten hetzelfde doen, zich verbinden als één man.

Vraag: Klopt het dat deze staten komen en gaan? Moet het zo zijn?

Antwoord: Natuurlijk. Ze komen geleidelijk, in golven, totdat wij een bepaald aantal verzoeken en dringende vragen hebben verzameld en ze allemaal tot de Schepper richten. Dan zal het resultaat hebben.

Vraag: Victoria schrijft ook: “Ik voelde dat de Schepper hier is.” Hoe is dat, als een mens voelt dat de Schepper er is? Is dat een illusie?

Antwoord: Nee, wat zij voelde klopte.

Opmerking: Maar een mens weet niet wat de Schepper is.

Mijn antwoord: Dat doet er helemaal niet toe. Geleidelijk aan kom je het te weten. Net als alle andere dingen in onze wereld. We weten iets niet en plotseling merk je er iets van. Dan beginnen we eraan gewend te raken, trekken we het aan, brengen we het dichterbij, zo gaat dat. Zo beginnen we kennis te maken met dit verschijnsel.

Vraag: Het ware gevoel, als een mens kan zeggen dat de Schepper hier is, is dat het voelen van de eigenschappen van de Schepper?

Antwoord: Ja, als Hij in een mens komt. Dan is er een bepaalde gloed, een veld dat in mensen verschijnt. Dit is de manifestatie van de Schepper aan mensen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/04/the-power-of-the-common-prayer/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “News with Dr. Michael Laitman” 3/10/22

Related Material:

Everything Is Obtained By The Power Of Prayer

The Only Weapon Is Prayer

The Only Prayer

Filed under: News, Prayer and Intention, Women’s Spirituality | Add Comment / Ask Question →

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed