Wanneer verdienen wij een antwoord van de Schepper?

239Vraag: Enerzijds moeten wij “het gebed van en voor de velen” omhoog brengen, dat moet geen  optelsom zijn, maar één geheel. Anderzijds moet ieder van ons in een voortdurende dialoog met de Schepper zijn. Hoe gaan deze twee dingen samen? 

Antwoord: We moeten al onze vragen en inspanningen zo bundelen dat wij ze collectief aan de Schepper kunnen voorleggen. Dan is er hoop dat Hij zal reageren. Als wij, wat men noemt “één mens met één hart” vormen, als wij in zo’n structuur samenkomen, zullen we Zijn antwoord verdienen.

Alleen als wij ons tot de Schepper wenden vanuit een groot verlangen, vanuit een hunkering, een diepe wens, kunnen wij een soort antwoord, een reactie van Hem bereiken.

We moeten ons verlangen nog zo vormen, dat het met hart en ziel, zo innerlijk en zo spiritueel mogelijk is, dan zullen we een antwoord ontvangen. De Schepper verlangt van ons dat wij zo zuiver mogelijk in Zijn nabijheid zijn. Zo zuiver mogelijk!

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/03/how-to-deserve-answer-from-the-creator/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From the International Convention “Rising Above Ourselves” 1/9/22, “Asking the Creator to Fill the Place Between Us” Lesson 7

Related Material:

The Request Must Be Collective

The Only Prayer

The Prayer The Creator Hears

Filed under: Conventions, Daily Kabbalah Lesson, Events, Group Work, Prayer and Intention, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed