Kan gelijkheid van iedereen de grondslag voor vrede zijn?

547.05Vraag: Ideologen op het gebied van opvoeding, zoals de filosofen Rousseau en Diderot, stelden de vraag aan de orde naar de structuur van de samenleving om vrede te bereiken met als grondslag politieke vrijheid, gelijke rechten en burgerlijke gelijkheid.

Kan gelijkheid van iedereen de grondslag voor vrede zijn?

Antwoord: Er kan geen gelijkheid van iedereen zijn, want als er twee mensen zijn, houdt dat al in dat zij niet hetzelfde zijn, ergens, in bepaalde opzichten, zijn ze niet gelijk.

Het begrip gelijkheid impliceert dat er ook nog een tegenstelling bestaat die in evenwicht kan worden gebracht. Dit evenwicht bestaat echter juist in een dynamische situatie van ongelijkheid, die voortdurend moet worden aangesproken en gecorrigeerd.

Dat wil zeggen dat we gelijkheid niet kunnen bereiken op een manier dat ik het in één keer bereikt heb en dat het dan af is. Als we denken dat we gelijkheid bereikt hebben, moet het voortdurend worden onderhouden en ontwikkeld. Er kan in de wereld helemaal niet zoiets bestaan dat af is en daarmee voorbij.

Vraag: Kan er eigenlijk wel één punt zijn waarop iedereen gelijk is?

Antwoord: Nee, iedereen kan niet gelijk zijn aan de anderen. Dan zou het maar één persoon zijn.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/03/can-equality-of-all-be-the-foundation-for-peace/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “Kabbalah Express” 3/4/22

Filed under: Crisis, Globalization, Q&A | Add Comment / Ask Question →

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed

Volgend bericht: