Het moet een collectieve vraag zijn

935Het gebed moet een volledig gebed zijn, vanuit het diepste van het hart. Dit betekent dat een mens moet beseffen dat er in de wereld niemand is die hem kan helpen, behalve de Schepper Zelf. (Baal HaSulam, Shamati 5, “Lishma Is een Ontwaken van Boven, en Waarom hebben wij een Ontwaken van Beneden nodig?”)

Een gebed wordt als een waar gebed beschouwd als het de Schepper bereikt. En het kan Hem alleen bereiken als het gebed uit het diepste van het hart van een mens komt, vanuit zijn belangrijkste innerlijke verlangen, als hij er honderd procent zeker van is dat hij, wat hij wil bereiken, alleen kan bereiken als de Schepper hem helpt door in de praktijk alles voor hem te doen. 

Er is echter een klein “maar” hier en dit is heel belangrijk! De Schepper beantwoordt alleen een collectieve vraag.

Je kunt zoveel als je wilt naar Hem roepen, Hij zal je niet antwoorden. Want je moet naar Hem toegaan in een gemeenschappelijke Kli (vat)! Je werd geboren en viel toen van de hoogte van je spirituele niveau naar het fysieke niveau, egoïstisch, van iedereen losgemaakt, dus nu moet je op een anti-egoïstische manier weer omhoog rijzen naar diezelfde plek, naar Hem. 

Daarvoor moet de vraag collectief zijn. Het zal je absoluut niet helpen om te gaan zitten roepen, snikken en bedelen. Dit zal geen enkel resultaat opleveren! Alleen als er op z’n minst twee mensen zijn die ondanks hun egoïsme enigszins met elkaar verbonden zijn om hun vraag tot de Schepper te richten, zal het – in deze vorm – helpen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/03/the-request-must-be-collective/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

From the International Convention “Rising Above Ourselves” 1/9/22, “Asking the Creator to Fill the Place Between Us” Lesson 7

Related Material:

The Request And The Answer At Once

The Request Must Start From The Group

A Heartfelt Request to My Readers

Filed under: Conventions, Daily Kabbalah Lesson, Events, Man and Woman, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed

Vorig bericht: