De derde Wereldoorlog is begonnen, hoe het verloopt hangt van ons af (Linkedin)

Mijn nieuwe artikel op Linkedin: De derde Wereldoorlog is begonnen, hoe het verloopt hangt van ons af

Wij beschouwen de oorlog tussen Rusland en Oekraïne als een lokaal conflict, het is echter veel meer dan dat, het is een wereldoorlog op meerdere fronten. De oorlog is niet alleen een militair conflict, het is ook een economische uitputtingsslag. Met torenhoge gasprijzen en tekorten aan basisproducten, voelen mensen wereldwijd de gevolgen van deze oorlog.

Deze oorlog verandert de hele modus operandi van de mensheid. Sinds het begin der tijden zijn we gewend om te leven volgens het motto: “survival of the fittest.” Over het algemeen was de regel dat de sterken de regels bepaalden, regels die vaak onrechtvaardig waren jegens de zwakken. Nu lijkt er een nieuwe mentaliteit te ontstaan: iets willen hebben en sterk genoeg zijn om het te nemen, betekent niet dat de wereld het zal accepteren.

Daardoor wordt deze oorlog niet minder, maar misschien wel meer innerlijk uitgevochten dan uiterlijk. Onze handelwijze is aan het veranderen van gewelddadig naar coöperatief, van narcistisch naar altruïstisch.

Het doet pijn en het zal niet zonder slag of stoot gaan, maar het is onomkeerbaar. Dit is het pad van onze evolutie naar het doel van de schepping: de hele schepping in ons opnemen. Om dat te doen, moeten we voor de schepping gaan zorgen, zoals een moeder haar kind omvat door haar moederliefde.

De strijd om van onze huidige onverschillige en harde omgang met alle schepselen, behalve met onszelf, een overgang te maken naar de omgang van wijze, medelevende mensen wordt “de oorlog van Gog en Magog” of “Armageddon” genoemd.

Aangezien de oorlog over onze innerlijke handelwijze gaat, kunnen we dit in onszelf uitvechten. Als we bezwaar maken tegen de strijd in onszelf, over wie er zal heersen – het ego of de liefde – zal de fysieke realiteit ons dwingen om hoe dan ook voor de liefde te kiezen. Dit zal dan gebeuren door ons op een heel fysieke manier pijn te doen.

De oorlog in Oost-Europa is niets vergeleken met wat wij misschien wel moeten doorstaan als wij ons tegen dit proces verzetten. De afschuwelijke beschrijvingen van onze wijzen en profeten verwijzen daarnaar, dat alles zouden we niet willen meemaken.

Een alternatief is dat we deze oorlog in onszelf uitvechten zonder ook maar één kogel af te vuren. De keuze ligt in onze handen. Het enige wat we hoeven te doen, is doorgaan in de richting waar de natuur ons al heen leidt: naar verbinding. Als we ons inspannen om voor elkaar te zorgen, ook al hebben we dat nu nog niet gedaan, gaan we de goede richting op. Als we conflicten niet met wapens proberen op te lossen of met gevechten op juridisch gebied, maar door voor elkaar te zorgen en door vriendschap, en dat tussen ons versterken, redden we levens en voorkomen we het lijden van ontelbaar veel mensen.

Concluderend: laten we proberen om boven de haat uit te stijgen en de mens aan de andere kant te zien, die ook lijdt. Laten we beseffen dat deze oorlog ons gegeven is om meer aan elkaar te denken dan we tot nu toe gedaan hebben. Immers, als deze oorlog er niet was, zouden we geen aandacht voor elkaar hebben. Nu het oorlog is, zijn we niet langer onverschillig. Hoewel onze gevoelens op het ogenblik negatief zijn, kunnen we er – nu we ons ervan bewust zijn – samen aan werken en ze transformeren. Dit zijn de oorlogen van de Messias die ons moshech [Hebreeuws: trekken] uit het ego, naar liefde voor elkaar.

Artikel in het Engels: https://laitman.com/2022/03/world-war-iii-has-begun-how-it-unfolds-depends-on-us-linkedin/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Filed under: Crisis, New Publications | Add Comment / Ask Question →

 

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed

Volgend bericht: