Begeerte naar macht

547.01Vraag: Sinds de oudheid, met name in het oude Griekenland, heeft men gemerkt dat machtsmisbruik tot psychische stoornissen leidt. Er zijn veel verschillende symptomen die het gevolg zijn van het feit dat iemand lange tijd een hoge positie bekleedt. De oude Grieken noemden dit fenomeen hoogmoed en zeiden dat dit goddelijke vergelding betekende.

Hoe denkt Kabbalah over een verschijnsel als begeerte naar macht?

Antwoord: Begeerte naar macht is het belangrijkste wat er in een mens aanwezig is die wil heersen over zijn omgeving en zijn macht wil gebruiken en behouden.

Kijk maar eens hoe een kind naar alles grijpt, het vasthoudt, naar zich toetrekt en in zijn mond stopt. Dit is de begeerte naar macht, onze oorspronkelijke staat, alles wat ik zie en voel heb ik in mijn macht, in mijn kracht, in mijn verlangens, situaties en mogelijkheden. Ik wil dit allemaal veroveren, het onder druk zetten en het steeds dichter naar mij toe halen.

In principe is de begeerte naar macht noodzakelijk voor ons bestaan. Als we niet naar iets zouden verlangen, zouden we niet kunnen ademen, niet kunnen eten, enzovoort. De begeerte naar macht begint met zulke basishandelingen en eindigt bij het feit dat een mens zijn verstand verliest door zijn onbedwingbare verlangen om over alles te heersen, alles te onderdrukken en onder controle te krijgen en niet te weten waar hij zich in moet storten om vooral niets te missen.

Het verlangen om te domineren begint bij een natuurlijke situatie en kan monsterlijke proporties aannemen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/03/lust-for-power/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “Spiritual States” 3/22/22

Related Material:

How Power Is Dangerous

Do Leaders Have Freedom Of Choice?

Why Don’t Politicians Keep Their Promises?

Filed under: Crisis, Globalization | Add Comment / Ask Question →

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed