Wij kunnen de wereld alsnog naar een hoger niveau brengen (Linkedin)

Mijn nieuwe artikel op Linkedin: Wij kunnen de wereld alsnog naar een hoger niveau brengen

Er zijn altijd botsingen geweest in de mensheid. Er zijn botsingen geweest tussen landen, tussen Noord en Zuid en tussen regimes en ideologieën. Maar de botsing van vandaag gaat dieper. Het is een botsing tussen naties die elkaar niet willen accepteren zoals ze zijn en elkaar willen onderdrukken. Toch is het nog niet te laat om de wereld van haar neergang te redden en wij, mensen die juist de waarde van verscheidenheid begrijpen, zijn de enigen die dit kunnen doen.

Om een vreedzame wereldmaatschappij te bouwen, hebben we mensen nodig die waardering hebben voor diversiteit. Alleen mensen die verbinding zoeken boven de verschillen uit, kunnen een samenleving bouwen die sterker wordt naarmate zij diverser wordt.

Alles wat de test van de evolutie heeft overleefd, bestaat uit tegenstellingen die elkaar aanvullen. Van het atomaire niveau tot aan de meest complexe structuren in het universum, alles bestaat uit tegenstellingen die met elkaar samenwerken om een sterke structuur te creëren waarbij het ene element compenseert wat het tegenovergestelde element niet heeft. Dus als je je tegenstander vernietigt, vernietig je ook jezelf.

Zolang wij het standpunt blijven innemen dat “alleen ik gelijk heb” zal het in de wereld steeds slechter gaan. Het doet er niet toe wie er gelijk heeft. Een benadering die niet alle partijen omvat, maar het alleenrecht op de waarheid opeist, die zijn tegendeel, zijn tegenhanger ontkent, ondergraaft daarmee zijn eigen bestaan.

Denk eens aan “dag” zonder “nacht”, “liefde” zonder “haat”, “lente” zonder “herfst”, of “vriendelijkheid” zonder “wreedheid”. Geen van deze “positieve” termen zou bestaan als de “negatieve” tegenpool ook niet bestond. Zo zou onze wereld niet bestaan zonder het evenwicht tussen tegenstellingen die elkaar aanvullen en elkaars “tekortkomingen” compenseren.

Hoe precair de huidige situatie in de wereld ook is, het is ook een kans. Nu kunnen we het idee laten circuleren dat wij, alleen door onze opponenten te aanvaarden en zelfs te omarmen, kunnen groeien. De toenemende politieke spanningen zorgen ervoor dat wij waakzaam zijn en letten op elk teken van gezond verstand, het geluid van het gezonde verstand moet nu verklaren dat oorlog uiteindelijk het einde van iedereen betekent.

Ik hoop en bid dat het gezonde verstand het zal winnen in deze oorlog.

Artikel in het Engels: https://laitman.com/2022/02/we-can-still-lift-up-the-world-linkedin/

https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

Filed under: Crisis, New Publications | Add Comment / Ask Question →

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed

Vorig bericht: