Verbinden met de Shechina (Goddelijke Aanwezigheid)

939.02In Degel Machaneh Ephraim staat geschreven: “Degene die de Schepper werkelijk wil dienen”, dat wil zeggen dat hij er diep naar verlangt om dichter bij de Hoge Kracht te komen en dat hij verbinding wil bouwen tussen mensen, omdat het onmogelijk is om voor de Schepper te werken en dichterbij Hem te komen als we niet in de praktijk werken aan onze verbinding met elkaar, “moet alle schepselen in zich opnemen.”

Hij moet voelen dat hij net zo in hen aanwezig is als de Schepper in ieder van ons aanwezig is, alleen voelen we dat niet. Hij moet “zich met alle zielen verbinden, hen omvatten en zij moeten dat met hem doen”, dit betekent dat we een staat bereiken waarin we zo met elkaar verbonden zijn dat we helemaal geen verschil meer tussen ons voelen.

In onze wereld is een zwangere vrouw daar een voorbeeld van, haar lichaam werkt alleen voor de ontwikkeling van de foetus. Wij moeten ons voorstellen dat ieder van ons zwanger is van de groep, we willen de groep ontwikkelen, er deel van zijn zodat de groep in ons is, zodanig dat we geen verschil tussen ons voelen, het is één lichaam, één verlangen, één hunkering, één leven.

“Dat wil zeggen, laat voor jezelf alleen over wat nodig is om je met de Shechina (Goddelijke Aanwezigheid) te verbinden.” Er moet niets anders in een mens bestaan dan het verlangen om zich met de Schepper te verbinden door verbinding met de vrienden. De Schepper bereiken we als een gemeenschappelijke verbinding tussen ons. Hij is niet ergens buiten ons, maar wij scheppen Hem voortdurend uit de juiste verbinding tussen ons. Probeer je eens voor te stellen wat voor soort verbinding er tussen jullie vandaag is om daaruit de Schepper te creëren.

In de mate van jullie verlangen naar verbinding, zullen jullie de onthulling van de Schepper tussen jullie gaan bereiken, jullie bereiken dit door jullie handelingen. Bovendien zullen jullie gaan voelen hoe de Hoge Kracht, het gemeenschappelijke Hoge Licht, in jullie aanwezig is al naargelang jullie correcte verbinding met elkaar, dan zullen jullie deze bezielende kracht de Schepper noemen.

Om je met Hem te verenigen “is het nodig veel mensen samen te brengen, want hoe meer mensen de Schepper dienen”, d.w.z. werken om deze Hoge Kracht naar zich toe te trekken, “hoe meer het licht van de Shechina, het Licht van de Schepper (het Hoge Licht) “zich aan hen toont. Daarom moet men zich met alle mensen en alle schepselen verbinden en alles naar de oorsprong verheffen, naar de correctie van de Shechina.”

Dus je moet voelen dat Hij in hen is. Zoals de Schepper in ieder van ons is, maar wij het niet voelen, zo moet hij zich met alle zielen verbinden en zich met hen verenigen en zij met hem. Met andere woorden, een staat bereiken waarin we zo met elkaar verbonden zijn dat we geen verschil meer voelen tussen ons, dat iedereen samen is.”

De juiste verbinding tussen ons is die waarin het Hoge Licht wordt onthuld, al naar gelang de mate van gelijkvormigheid met het Licht.

Hoewel onze verbinding tussen egoïstische verlangens plaatsvindt, als iedereen daar wat bovenuit stijgt en altruïstisch met zijn vrienden begint om te gaan, zal in deze altruïstische verbindingen, die lijken op structuren boven onze egoïstische verbindingen, de Schepper onthuld gaan worden. Dan zal deze altruïstische verbondenheid de Shechina genoemd worden, de spirituele Kli (vat) waarin de Schepper wordt onthuld.

Het hangt allemaal af van de mate waarin wij boven de egoïstische verbindingen tussen ons uitstijgen, ze zijn oorspronkelijk zo geschapen dat wij ons erboven kunnen verheffen naar een tegengestelde kwaliteit, een tegengestelde relatie, tegengesteld aan onze onderlinge contacten, zodat wij kunnen begrijpen dat we tegengesteld aan onszelf moeten worden, dat wil zeggen dat we een restrictie aanbrengen (Tzimtzum), een scherm (Masach), Weerkaatst Licht (Ohr Hozer) omhoog brengen en ons boven onze egoïstische verhoudingen verheffen.

In de mate waarin wij altruïstische verhoudingen creëren, de kwaliteit van geven, misschien zelfs liefde voor elkaar, creëren wij de Shechina, de plaats, de Kli waarin de Schepper onthuld wordt, afhankelijk van onze gelijkvormigheid aan Hem.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/01/to-connect-with-the-sechina-divinity/

Voor verdere informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From the International Convention “Rising Above Ourselves” 1/6/22, “Approaching the Creator Through the Network of Connections Between Us,” Lesson 1

Related Material:

Between The Friends

Who Can Be Considered A True Friend?

Strong Connection With The Group

Filed under: Conventions, Daily Kabbalah Lesson, Events, Group Work, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Discussie | Share Feedback | Ask a question




"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed