Alles doen voor het welzijn van je naaste

622.02Vraag: In vele oerbronnen staat geschreven dat de Schepper de eigenschap van geven is. Kan ik dan aannemen dat de Schepper liefhebben betekent dat je de eigenschap van geven liefhebt?

Antwoord: Tot op zekere hoogte is dat zo. Deze eigenschap kunnen we alleen in relatie tot andere mensen vormgeven. Daarom staat er geschreven: “Van de liefde voor de schepselen naar de liefde voor de Schepper.”

In principe is er geen verschil of je de Schepper liefhebt of een mens of de hele mensheid. Maar je kunt het beter zien als je van een enorme hoeveelheid mensen gebruik maakt en jezelf zodanig verandert dat je je met absolute vriendelijkheid tot hen verhoudt.

Je naaste liefhebben betekent dat je doet wat goed voor hem is.

Vraag: En wie bepaalt of het voor zijn welzijn is?

Antwoord: Om dat te kunnen begrijpen, moet je een beetje boven jezelf uitstijgen. En om dit te kunnen doen, moet je eerst de Wijsheid van Kabbalah gaan bestuderen en daaruit halen wat je nodig hebt om werkelijk vooruit te komen: hoe je vriendelijker en beter kunt worden en hoe je anderen zult kunnen helpen om dichter bij de onthulling van de Schepper te komen. Dat is je taak.

Vraag: U zegt vaak dat je, om de Schepper te kunnen liefhebben, je naaste moet liefhebben. En dat je naaste liefhebben betekent dat je hem helpt om de Schepper te onthullen. Het is dus niet zo dat ik honderden verlangens van hem moet vervullen?

Antwoord: Natuurlijk niet. Er is maar één verlangen waaraan voldaan moet worden: de Schepper onthullen en alles doen wat daarvoor nodig is. Dit is alles.

Het heeft geen zin om andere wensen van een mens te vervullen – uitgezonderd de wensen die noodzakelijk zijn voor het bestaan – want onze belangrijkste opdracht is de onthulling van de Schepper.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/01/doing-%d0%b5verything-for-the-benefit-of-your-neighbor/

https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Het volgende blog wordt zondag a.s. geplaatst.

From KabTV’s “Spiritual States” 12/14/21

Related Material:

Love Your Neighbor As Yourself

A Person Will Help His Neighbor

Love Of Friends (2)

Filed under: Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

2 Reacties

  1. In Kabbala zegt men dat er geen Schepper is maar dan zegt men weer dat ” want onze belangrijkste opdracht is de onthulling van de Schepper”.

    Kunt u dit verduidelijken.
    Gegroet, Peter Maas.

  2. “Er is geen Schepper” wil zeggen dat de mens Hem niet ervaart als hij er geen kli (vat) voor heeft. Deze kli ontwikkelt hij samen met vrienden in een groep, een Ten.

    Beantwoord namen BB

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed

Vorig bericht:

Volgend bericht: