Zegen

Het Hoge Licht dat naar een mens toekomt in antwoord op zijn inspanningen, dat hem verbindt en hem geschikt maakt voor spiritueel handelen, wordt een zegen genoemd. Daarom moeten wij vóór elke handeling tot een zegen komen.

Een zegen betekent dat ik restrictie heb bereikt, het scherm en terugkaatsend Licht, daardoor kan ik al Direct Licht ontvangen en ermee werken in de mate van de zegen die ik ontvangen heb. De kracht van geven die ik in mijn wil om te ontvangen verkregen heb, wordt een zegen genoemd.

Daarom is het vóór elke handeling allereerst nodig dat ik tot een zegen kom, dat ik de Schepper zegen omdat Hij mij de kans gegeven heeft om een handeling te verrichten met de intentie om te geven.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/12/blessing/

https://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 12/9/21, Baal HaSulam. Shamati, 121. She Is Like Merchant-Ships

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Prayer and Intention, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed