Komt er ooit een einde aan deze pandemie? (Quora)

Michael Laitman op Quora: Komt er ooit een einde aan deze pandemie?

We zijn in een strijd gewikkeld met de natuur.

We botsen met de wetten van de natuur, het zijn fundamentele wetten die uitgaan van onderlinge verbondenheid en afhankelijkheid van elkaar. Aan de basis van deze wetten is er één enkele Kracht die iedereen en alles ontwikkelt naar situaties waarin we steeds meer verbonden zijn met elkaar.

Wij minachten echter de neiging van de natuur om ons met elkaar te verbinden.

Wij zien op het ogenblik de noodzaak niet om ons boven onze verschillen uit met elkaar te verbinden. Er zijn absoluut geen inspanningen aanwezig om bij elkaar te gaan zitten en systemen te gaan bouwen die de mensheid collectief ten goede zouden komen: systemen die ons zouden leiden naar een positieve verbinding boven onze verdeeldheid uit en ons zouden leiden naar evenwicht met de natuur.

In plaats daarvan vernietigen wij de natuur en de menselijke samenleving en leven wij in een constante strijd tussen de verschillende delen van de samenleving en de natuur. Door de natuur te vernietigen, krijgen we een negatieve feedback van de natuur. Deze negatieve feedback neemt de vorm aan van allerlei natuurrampen, van aardbevingen en tsunami’s tot aan pandemieën.

Dergelijke uitbarstingen zijn het gevolg van ons gebrek aan evenwicht met de natuur. In plaats van ons in te spannen om samen te komen en zo een hoger gevoel van complementariteit en samenwerking te bereiken, raken we steeds verder van elkaar verwijderd.

Hoe meer wij de richting opgaan die tegengesteld is aan toenemende onderlinge verbondenheid en afhankelijkheid, waar de natuur ons heen wil leiden, hoe meer negatieve feedback wij van de natuur krijgen. Hoewel het misschien op een straf lijkt, is het helemaal geen straf. De klappen van de natuur zijn juist krachten die het doel hebben om ons wakker te schudden, om onze neiging te corrigeren: om ons af te stemmen op een betere onderlinge verbondenheid, zodat wij in evenwicht kunnen komen met de natuur en daardoor zullen voelen dat wij een heel nieuwe, vredige, harmonieuze wereld binnentreden.

In plaats van deze klappen effectief te gebruiken, als reminders en een stimulans om ons beter met elkaar te verbinden, evenwichtiger te worden en een meer ondersteunende en bemoedigende samenleving op te gaan bouwen, gaan we door met ons leven in het donker, zonder in beweging te komen om systemen van positieve verbinding op te bouwen boven onze drijfveren uit die steeds meer verdeeldheid zaaien. Daarom kunnen we nog meer negatieve feedback van de natuur verwachten, totdat we wakker worden en zullen beseffen dat wij onze gebrekkige modus operandi wel moeten corrigeren.

In het verleden kregen we ook te maken met verschillende gruwelijke gebeurtenissen, maar toen waren wij minder ontwikkeld en voelden we ze niet als een feedback op onze daden. In onze tijd krijgen we echter steeds vaker verschrikkelijke klappen te verduren – op het levenloze, vegetatieve, animale en menselijke niveau – dit zal leiden naar een punt waarop ons bestaan op deze planeet in gevaar gebracht zal worden.

Aan het begin van de pandemie van het coronavirus heb ik dan ook gezegd dat dit niet zal verdwijnen. Integendeel, de pandemie zal erger worden en mogelijkerwijs uitgroeien tot grotere crises, totdat wij wakker worden en de juiste conclusies gaan trekken.

De klappen van de natuur zijn juist krachten die het doel hebben om ons wakker te schudden, om onze neiging te corrigeren: om ons af te stemmen op een betere onderlinge verbondenheid, zodat wij in evenwicht kunnen komen met de natuur en daardoor zullen voelen dat wij een heel nieuwe, vredige, harmonieuze wereld binnentreden.

Kabbalist dr. Michael Laitman

Artikel in het Engels: https://laitman.com/2021/12/is-this-pandemic-ever-going-to-end-quora/

https://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

Based on “Writers Meeting” with Kabbalist Dr. Michael Laitman and a team of writers on November 28, 2021. Written/edited by students of Kabbalist Dr. Michael Laitman.

Filed under: Coronavirus, Q&A, Quora | Add Comment / Ask Question →

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed