Hoe zou u een goddelijke ervaring beschrijven? (Quora)

Michael Laitman op Quora: Hoe zou u een goddelijke ervaring beschrijven

Allereerst is een goddelijke ervaring niet iets mystieks en ook geen religieuze ervaring.

Een goddelijke ervaring vindt plaats als we ons met elkaar verbinden en het alomvattende systeem van de natuur voelen. Het is een ervaring waarin wij de zogenoemde “zielen” voelen, d.w.z. de delen die de “puzzel” van dit systeem samenvoegen en er één geheel van maken. We voelen de heelheid en de perfectie van onze verbinding als we ons tot één lichaam met elkaar verbinden.

Door ons met elkaar te verbinden, stijgen we boven onze natuur uit, boven deze wereld waar we de werkelijkheid op een afstandelijke en tegenstrijdige manier ervaren, we komen in een andere werkelijkheid, de zogenoemde “hoge wereld” waar we allemaal met elkaar verbonden zijn.

De goddelijke ervaring van de hoge wereld is een ervaring van eeuwig leven, omdat we dan niet meer van elkaar afgescheiden zijn, maar elkaar aanvullen. Dan leeft het hele systeem en ademt het als een leven van eeuwigheid en perfectie, zo ervaren wij dat. Daarom wordt ons hele leven aan ons gegeven om onze beperkte fysieke ervaringen te overstijgen en de goddelijke spirituele ervaring binnen te gaan, waar wij volledige vervulling, eeuwigheid en perfectie voelen.

Artikel in het Engels: https://laitman.com/2021/12/how-would-you-describe-a-divine-experience-quora/

https://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

Based on the video, “How to Transcend the Corporeal Experience of Life,” with Kabbalist Dr. Michael Laitman and Oren Levi.

Written/edited by students of Kabbalist Dr. Michael Laitman.

Filed under: Q&A, Quora | Add Comment / Ask Question →

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed