Hoe kan ik als individu ons milieu redden?

Michael Laitman op Quora: Hoe kan ik als individu ons milieu redden?

Als wij ons milieu willen redden, hoeven we maar één ding te veranderen: onze houding naar elkaar.

Onze ontwikkeling heeft een niveau bereikt waarop de krachten van afscheiding zich door de hele mensheid heen verspreiden, we komen steeds dichter bij de situatie waarin we voelen dat alles wat ons ontbreekt een positieve houding naar elkaar is.

Allerlei inspanningen die niet te maken hebben met het veranderen van onze houding naar elkaar, zullen geen enkele invloed hebben op het redden van het milieu. Zulke pogingen komen voort uit het feit dat we de werkelijkheid in zijn geheel niet begrijpen en niet waarnemen, we zien de ware verbanden tussen ons en de natuur niet.

Aangezien wij het meest ontwikkelde niveau zijn van de natuur – van de levenloze, vegetatieve, animale en menselijke niveaus – is het evenwicht in de natuur uitsluitend afhankelijk van ons mensen, van de vraag of wij komen tot een positieve houding en verbinding met elkaar. Dit komt omdat elk niveau van de natuur dat kwalitatief hoger is een veel grotere kracht heeft dan het voorgaande niveau, de mens neemt het hoogste niveau van de natuur in. Daarom kunnen het milieu, het klimaat en de natuur in het algemeen positief beïnvloed worden als wij op het menselijke niveau positief met elkaar omgaan. Als wij echter toegeven aan onze tot verdeeldheid leidende impulsen in onze menselijke verhoudingen, vernietigen we ook de natuur.

Hoe meer wij mensen dus in staat zullen zijn om onszelf te corrigeren – doordat wij onze tweedracht zaaiende houding naar elkaar veranderen in een positieve houding van wederzijdse steun, aanmoediging, verantwoordelijkheid en betrokkenheid – hoe meer positieve reacties wij van de natuur zullen ontvangen. En hoe meer wij ons ontwikkelen zonder een dergelijke correctie, hoe meer de natuur negatief zal reageren, met natuurrampen en pandemieën als gevolg.

Het is dus van groot belang dat wij onze gedachten, verlangens en eigenschappen zo ordenen dat wij begrijpen dat een verschuiving naar een betere toekomst, met inbegrip van wat wij waarnemen als het redden van ons milieu, uitsluitend afhangt van het veranderen van onze houding naar elkaar: van egoïstisch naar altruïstisch.

Artikel in het Engels: https://laitman.com/2021/12/how-can-i-as-an-individual-save-our-environment-quora/

https://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

 

Based on the video “The Need for an Attitude Shift” with Kabbalist Dr. Michael Laitman. Written/edited by students of Kabbalist Dr. Michael Laitman.

Filed under: Q&A, Quora | Add Comment / Ask Question →

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed

Vorig bericht: