Het wonder dat wij tijdens Chanoeka vieren (Linkedin)

Mijn nieuwe artikel op Linkedin: Het wonder dat wij tijdens Chanoeka vieren

Elke joodse feestdag heeft een diepe spirituele betekenis. Chanoeka is daarop geen uitzondering. Tijdens Chanoeka vieren we het wonder dat de Makkabeeën (Joodse opstandelingen) overkwam, zij versloegen het machtige Seleucidische Rijk en hun bondgenoten, de Hellenistische Joden. Na hun overwinning maakten ze de geplunderde Tempel schoon en vonden ze nog net voldoende olie om de menora één dag te laten branden. Maar … de olie gaf acht dagen licht. De Makkabeeën hadden intussen voor meer olie gezorgd en het licht van de menora kon blijven branden.

Maar bij al deze feestelijkheden zien we een heel belangrijke boodschap van deze feestdagen over het hoofd. De olie van de menora symboliseert de strijd met ons ego, onze haat naar anderen. Het branden van de olie symboliseert onze overwinning op het gebruik van zelfs onze meest verdorven verlangens, omdat we goed willen zijn voor anderen.

Traditioneel bestaat een lichtje uit drie elementen: 1) de olie die als brandstof dient, 2) de lont, de draad die in de olie wordt gedoopt en deze naar de rand van de pit voert, en 3) het vuur, dat zowel de pit als de olie (voornamelijk de olie) gebruikt om te branden. RABASH, mijn leraar, legt uit dat de olie een poel is van slechte gedachten en bedoelingen ten opzichte van anderen. De pit is één enkele gedachte of intentie die uit die poel tevoorschijn komt. We spreken over een wonder als we besluiten dat we onze corrupte intenties niet willen volgen, maar in plaats daarvan liefde voor anderen willen ontwikkelen.

Als dat ons lukt, wordt dat beschouwd als het ontsteken van de vlam, en dat is een wonder. De vlam heeft een constante toevoer van slechte gedachten nodig, anders kan zij geen gedachten “verbranden”, er niet bovenuit stijgen, dus slechte gedachten zijn noodzakelijk. Maar, gezien de mate van ons eigenbelang is er werkelijk een wonder voor nodig om boven onze slechtheid uit te stijgen en die om te zetten in goede gedachten over anderen.

Het is een nog groter wonder als deze transformatie niet plaatsvindt in één enkel mens, maar in een heel volk. Het volk Israël vestigde zijn natie juist door dit wonder te verrichten toen het beloofde elkaar even lief te hebben als zichzelf.

In onze tijd hebben we een nog groter wonder nodig. Nu de hele wereld met elkaar verbonden is en alle naties in een voortdurende machtsstrijd verwikkeld zijn, hebben we een wonder nodig waardoor de hele wereld boven haat en achterdocht uitstijgt en juist dat gebruikt als brandstof, als olie, om de vlam van liefde te ontsteken.

De kronieken van het Joodse volk zijn geen verhalen over mensen die in de oudheid leefden, het zijn lessen voor de mensheid. De Joodse natie bestaat uit mensen die uit de hele oude wereld kwamen, dus het is niet meer dan natuurlijk dat hun annalen niet alleen op henzelf betrekking hebben, maar vooral op hun oorspronkelijke afkomst.

De verbintenis die onze voorouders tot stand brachten, was een “pilot” voor een programma dat de hele wereld nu moet uitvoeren. Hoe meer wij het idee uit de weg gaan dat we boven de haat moeten uitstijgen en we ons blijven wentelen in onze gezamenlijke vijandschap, hoe meer wij geschokt zullen zijn als we uiteindelijk beseffen dat we geen andere keuze hebben dan onze houding naar anderen te veranderen, net zoals onze voorouders dat destijds deden.

Artikel in het Engels: https://laitman.com/2021/12/the-miracle-we-celebrate-on-hanukkah-linkedin/

https://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

Filed under: Holidays, New Publications | Add Comment / Ask Question →

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed

Volgend bericht: