De biologische oorlog tegen het egoïsme

De pandemie heeft de wereld in verwarring gebracht omdat men niet begrijpt wat er gebeurt, niet weet wat er gaat gebeuren en niet weet hoe men zich moet beschermen. Daarom voelen mensen geen vreugde meer en bruist het leven in de stad niet meer. De sfeer is somber geworden. Iedereen denkt alleen maar aan: hoe kan ik gezond blijven en niet besmet raken.

Het zou echter een vergissing zijn als we aannemen dat dit een tijdelijke periode is die wel voorbij zal gaan. De coronavirus pandemie zal nog lang aanhouden, want dit is een heel speciale klap. Het virus weet hoe het alle gebieden van ons leven kan treffen: het gezin, de hele samenleving, kinderen en volwassenen, van jongeren tot ouderen. Het kan allerlei correcties aanbrengen in alle vormen van de samenleving en wat daarmee verband houdt.

Er zullen ook virusstammen van het coronavirus komen die al het oude zullen vernietigen en nieuwe verbindingen tussen ons tot stand zullen brengen. Dit virus is heel slim. Het is een biologisch deeltje en het voert een biologische oorlog met ons tegen ons egoïsme.

Daarom zal dit virus, met al zijn nieuwe, globale verschijningsvormen, tot aan het einde van de correctie bij ons zijn. Ons egoïsme zal proberen om zich aan te passen aan het leven naast dit beest dat coronavirus heet. Maar dit zal niet werken omdat de natuur een biologische oorlog tegen ons voert. Als we op de juiste manier op deze oorlog reageren, als op iets dat ons naar de correctie van egoïsme leidt, zal het ons lukken.

De Schepper valt ons aan met dit biologische virus en probeert ons te corrigeren. Maar de mensheid heeft nog niet begrepen hoe zij op de juiste manier moet omgaan met wat er gebeurt.

Het virus is een factor van een zeer hoog en bijzonder niveau omdat het het ontbreken van de juiste samenhang op biologisch niveau beïnvloedt. Dit is niet langer het levenloze of vegetatieve niveau, maar het animale niveau en een niveau dat tot spiritualiteit behoort. Dat wil zeggen dat het virus doet alsof het een sprong naar spiritualiteit wil maken. Omdat wij deze sprong echter niet maken, dringt het virus er bij ons op aan om naar het spirituele niveau op te stijgen. En het zal zijn werk doen.

Uiteindelijk zullen we ontdekken dat wij geen oplossing hebben en dat we alleen door allemaal samen te werken het coronavirus zullen kunnen uitroeien. Het zal ons duidelijk worden dat dit alleen mogelijk is door ons samen in te spannen. Het virus zal ons ertoe verplichten om ons met elkaar te verbinden, dit is de enige manier waarop wij dit kunnen overleven.

Het virus is bezig om ons naar spiritualiteit te leiden, maar tot nu toe in een negatieve vorm. Als we op de juiste manier met elkaar verbonden zouden zijn, zouden we met elkaar correcter handelen ten opzichte van het virus. Het zou ons leiden naar waar we ons meer en waar minder moeten verbinden, het zou ons tot gids dienen.

Aangezien we hier nog niet mee bezig zijn en artsen niet vermelden dat alle ziekten afhangen van het menselijk gedrag, van het gebrek aan onderling evenwicht, zullen we meer moeten lijden.

We zullen spoedig merken dat het weer noodzakelijk wordt om een mondkapje te dragen, niet om zelf niet besmet te worden door het virus van anderen, maar om ervoor te zorgen dat uw virus anderen niet besmet. Dit is al een factor op menselijk niveau, want het wordt niet zomaar bepaald door het masker op mijn gezicht, maar door mijn houding naar deze bescherming: doe ik het voor mezelf of ten behoeve van anderen. Voor wie draag ik een masker?

De pandemie zal niet afnemen maar alleen maar erger worden. De natuur zal ons niet met rust laten. De natuur heeft miljoenen verschillende virussen ter beschikking. Een virus is een genetisch defect dat wij veroorzaken in het genetische systeem van de natuur. Het hele systeem is op alle niveaus met elkaar verbonden, in alle vormen en in alle subsystemen.

Wij brengen de juiste verbinding tussen mensen, de wet van heb je naaste lief als jezelf, niet tot stand, maar raken er alleen maar steeds verder van verwijderd. Hierdoor stimuleren wij het vrijkomen van virussen, de incorrecte ontwikkeling van biologische deeltjes op het hoogste niveau van de ontwikkeling van de natuur, waarboven zich alleen nog het spirituele niveau bevindt. Wij veroorzaken deze virussen zelf. Ze zijn een gevolg van ons ongecorrigeerde egoïsme.

Daarom zal de pandemie niet zo makkelijk ten einde komen. Zij zal groeien en zich op allerlei manieren verspreiden. De natuur heeft de middelen om ons in toom te houden en ons op de juiste manier naar het Doel te leiden.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/12/the-biological-war-against-egoism/

https://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

From KabTV’s “Conversation with Journalists” 11/28/21

Filed under: Crisis, Globalization, Health | Add Comment / Ask Question →

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed