Het lot kan beheersbaar zijn

Vraag: Het lot is het geheel van alle gebeurtenissen en omstandigheden die van tevoren vastgelegd zijn en voornamelijk een mens of een gehele natie treffen. Bent u het eens met deze definitie?

Antwoord: Nee, daar ben ik het niet mee eens, want je kunt niet zomaar spreken over het lot als een combinatie van een aantal omstandigheden. Het lot is wat er met ons gebeurt in onze gevoelens, in ons leven en in onze omstandigheden, het is een gevolg van de invloed van de Natuur of de Schepper (dat is hetzelfde) op ons en onze interactie daarbij.

Vraag: Volgens iets wat ik op internet vond, zijn er drie hoofdkenmerken van het lot: totaliteit, onwetendheid en onafhankelijkheid van de menselijke wil. Denkt u dat dit waar is?

Antwoord: Nee. Wat de totaliteit betreft, kan ik zeggen dat er persoonlijke lotsbestemmingen en gemeenschappelijke lotsbestemmingen zijn, en ook totale lotsbestemmingen. Wat het niet weten en de onafhankelijkheid betreft, is het tegendeel waar, wij kunnen ons lot leren kennen en beheren, als we dat willen natuurlijk en we daarvoor een zekere hoeveelheid en kwaliteit inspanningen leveren. Dat wil zeggen, zowel het weten als het beheer kunnen we in onze eigen handen leggen. Dit hangt van ons af.

Opmerking: Als je kijkt naar de geschiedenis en de cultuur van verschillende volkeren, wordt het lot in de meeste gevallen gedefinieerd als negatief, naargeestig, betekenisloos, blind en meedogenloos.

Mijn antwoord: Dit wordt dus gezegd omdat we de essentie en het doel van wat er gaande is niet begrijpen.

Opmerking: Trouwens, er staat niets goeds over geschreven in de joodse religie en ook niet bij de Profeten.

Mijn antwoord: Het hangt ervan af hoe je ernaar kijkt en tegen wie er gesproken wordt. In principe hangt het lot van de mensheid, van die mensheid zelf af. Er kan hierbij niets gezegd worden over een soort fatale voorbeschikking.

Vraag: Wat voor woord zou u toevoegen aan “het lot”?

Antwoord: Beheersbaar.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/11/destiny-can-be-controlled/

https://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

From KabTV’s “Spiritual States” 10/26/21

Filed under: Free Will, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed

Vorig bericht: