Kabbalistische haiku: Hoe wij onze vijanden verslaan

Opmerking: Onze kijkers hebben u om een commentaar op uw haiku gevraagd: 

Sla je vijanden buiten je gade

Onthul je innerlijke vijanden

En win!

Mijn antwoord: Ja. Het zijn juist je innerlijke vijanden die door je onthuld worden en overwonnen worden.

Vraag: Hoe kan ik ze onthullen door middel van de vijanden buiten mij? Ik word nu omringd door vijanden, in alles, zelfs de natuur en mijn buren.

Antwoord: Probeer te begrijpen waarom deze vijanden je omringen. Probeer in te zien dat dit een gevolg is van je innerlijke vijanden, die dus in je zijn, je onevenwichtige eigenschappen: afgunst, jaloezie, haat, hebzucht, enzovoort. Al je egoïstische eigenschappen waarvan er vele in de wereld om je heen geprojecteerd worden.

Als je in evenwicht met de wereld om je heen wilt leven, moet je jezelf innerlijk in evenwicht brengen en niet in zo’n tegenstelling met jezelf leven. Je moet al je eigenschappen even liefhebben en in overeenstemming daarmee iedereen buiten jezelf liefhebben, zodat je innerlijk en naar de wereld om je heen vrede voelt.

Dit gebeurt in de eerste plaats op het niveau van verbondenheid met mensen en daarna met de animale, vegetatieve en minerale wereld.

Vraag: Betekent dit dat ik mezelf in dit laboratorium “de mensheid” genaamd, geplaatst heb en daarin moet werken om mezelf te veranderen? En dat ik dan alles om mij heen zal veranderen?

Antwoord: Ja. Maar je hebt jezelf hier niet geplaatst, je bent hier geplaatst. En je moet je innerlijke vijanden onthullen en verslaan. Dat wil zeggen dat je ze moet overwinnen. Je moet op de juiste manier contact met ze maken. Dan zullen de vijanden buiten je ook verdwijnen, ze zullen als vijanden oplossen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/10/kabbalistic-haiku-how-to-defeat-your-enemies/

https://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

From KabTV’s “News with Dr. Michael Laitman” 7/29/21

Filed under: Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed