Hoe kunnen we natuurrampen oplossen? (Quora)

Michael Laitman op Quora: Hoe kunnen we natuurrampen oplossen?

We moeten er allereerst mee beginnen om de veranderingen die in de natuur plaatsvinden te begrijpen en er dan mee aan het werk gaan. We moeten erop gaan reageren vanuit ons menselijke niveau, het hoogste van de vier niveaus die er in de natuur bestaan: het levenloze, het vegetatieve, het animale en het menselijke. Met andere woorden, wij moeten onze menselijke contacten verbeteren door onszelf te corrigeren.

Die correctie bestaat eruit dat wij onze aandacht voor ons eigen voordeel verplaatsen naar het voordeel voor anderen en de natuur. Ook al is er een enorme kloof tussen onze ego’s die voor eigenbelang werken, en positieve verbondenheid tussen mensen – want dit vraagt een tegenovergestelde, altruïstische houding – door onze correctie kunnen we alle schadelijke invloeden van de natuur corrigeren.

Op dit moment is de mensheid ver verwijderd van een dergelijk inzicht. We houden ons bezig met noodoplossingen die niet gaan over de kern van de rampen en zo lossen we dus niets op. We zouden alles moeten aanpakken vanuit het hoogste niveau van waaruit deze schadelijke gebeurtenissen ontstaan, namelijk het punt van onze onthechting van de Hoge Kracht. Als we onze verbinding op dat punt zouden corrigeren, komt de rest van de natuur tot rust en zullen er geen natuurrampen meer zijn.

Het bestrijden van verschijnselen als branden en overstromingen op het niveau van de branden en de overstromingen zelf laat alleen maar onze zwakte zien. Het toont ons gebrek aan begrip van het niveau waarop we verondersteld worden te handelen. Als we natuurrampen zouden bestrijden op het niveau van ons gebrek aan verbinding met elkaar en met de natuur, zouden we op een hoger niveau in balans komen met de natuur en dat evenwicht zouden we dan ervaren op alle lagere niveaus.

Artikel in het Engels: https://laitman.com/2021/10/how-can-we-solve-natural-disasters-quora/

https://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

Based on the video “The Root Cause of ALL Natural Disasters” with Kabbalist Dr. Michael Laitman. Written/edited by students of Kabbalist Dr. Michael Laitman.

Filed under: Crisis, Q&A, Quora | Add Comment / Ask Question →

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed

Volgend bericht: