“Hij had geen zoons, maar dochters”

Profeten, Jozua 17:3 en 4: Maar Selofchad, de zoon van Chefer, de zoon van Gilead, de zoon van Makir, de zoon van Manasse, had geen zoons, maar dochters en dit zijn de namen van zijn dochters: Machla en Noa, Chogla, Milka en Tirsa.

En zij verschenen voor Eleazar, de priester, en voor Jozua, de zoon van Nun, en voor de stamhoofden en zeiden: “De Eeuwige heeft aan Mozes opgedragen om ons een gebied te geven, evenals aan onze broeders.” Daarom kregen zij, overeenkomstig het bevel van de Eeuwige, grond toegewezen in het gebied van de broeders van hun vader.

Een dochter is de wil om te ontvangen zonder de intentie om te geven, dan is er tot dusverre geen sprake van persoonlijke correctie.

Er zijn verlangens in een mens waarvoor hij zich de correcte intentie niet eigen kan maken. Maar omdat deze verlangens bestaan, wil hij de correctie ervan bereiken. Maar hoe? Hij heeft er geen mogelijkheden voor.

Ten dienste staan van de Schepper wordt gesymboliseerd door de man, en de vrouw is het verlangen zonder intentie. Daarom kan verlangen plus de juiste intentie het leven schenken aan een correcte daad, een kind of kinderen genaamd. Daarom kan een vrouw niets alleen doen. 

Omdat ze echter nauwgezet onderzoek hebben gedaan en nu zeker weten dat zij geen passende verlangens hebben, leidt dit ertoe dat zij ogenschijnlijk klagen bij de Schepper: “Waarom zijn er verlangens in ons geschapen zonder dat wij de mogelijkheid hebben om ze te corrigeren?” 

Vraag: Toch werd er een erfenis aan de dochters gegeven. Waarom?

Antwoord: Omdat het vrouwelijke deel de aarde is, het belangrijkste deel. Het mannelijke deel geeft alleen de intentie aan het vrouwelijke verlangen. Daarom kan het vrouwelijke verlangen niet verdwijnen. Je moet er een passende intentie voor vinden. We zien dus dat dit probleem nog niet opgelost is. De Schepper heeft mensen niet van de mogelijkheid voorzien om zichzelf te corrigeren, en toch moet de correctie plaatsvinden.

Vraag: Waarom spreekt de Torah altijd over zoons die geboren worden en niet over dochters?

Antwoord: Omdat de intentie het belangrijkste is. Het verlangen is al aanwezig, maar de intentie wordt van Boven door de Schepper gegeven.

Vraag: Als de intentie om te geven verschijnt, betekent dat dus dat er een zoon is geboren. Wordt er samen met dit verlangen of parallel eraan een dochter geboren? 

Antwoord: In de oude verhalen van de Torah (eerste 5 boeken van de Bijbel) staat geschreven dat man en vrouw vrijwel gelijktijdig worden geboren. Dan zien we dat er iedere keer steeds meer verwarrende situaties ontstaan omdat we steeds verder komen.

Als de correctie vordert, rijzen er problemen en tegenstrijdigheden tussen de mannelijke en de vrouwelijke delen. We moeten dus eerst op zoek gaan naar het mannelijke deel en dan naar het vrouwelijke deel.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/10/he-had-no-sons-but-daughters/

https://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 8/9/21

Filed under: Man and Woman, Spiritual Work, Torah, Women’s Spirituality | Add Comment / Ask Question →

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed