Er is geen tekort aan energie, er is een tekort aan normaliteit (Linkedin)

Mijn nieuwe artikel op Linkedin: Er is geen tekort aan energie, er is een tekort aan normaliteit

Ondanks de toegenomen productie van energie uit duurzame energiebronnen en ondanks de vertraging in de autoproductie, rijzen de olieprijzen de pan uit. Hoewel er minder elektriciteitscentrales zijn die steenkool verbranden, rijzen ook de prijzen van steenkool de pan uit. De aardgasprijzen rijzen de pan uit en in elk land en bij elke vorm van energie lijkt de vraag naar energie het aanbod te overtreffen. Zijn de energiebronnen op aarde in een paar maanden zo drastisch afgenomen? Het antwoord is een volmondig “Nee!” Er is geen tekort aan energie, er is een ernstig tekort aan normaliteit in de menselijke relaties. Ik hoop dat de huidige crisis de buitenproportionele consumptie van de mensheid tot rede zal brengen.

De energie krapte wijst erop dat we overconsumeren. We produceren te veel, gooien de overtollige productie bij het afval, vervuilen de grond, de lucht en het water en dan klagen we dat we niet genoeg hebben. Alsof het normaal zou zijn om je ouders te vermoorden en dan om genade te smeken bij de rechtbank omdat je onlangs wees bent geworden.

Het wordt tijd dat we alles wat we produceren onder de loep nemen, namelijk hoe we de productie, de winst en de goederen verdelen, welke diensten noodzakelijk zijn en welke overbodig, en het belangrijkste is: hoe gaan we met elkaar om? Het doel van dit proces moet voor iedereen duidelijk zijn: overleven.

Er zijn geen andere bedoelingen, het gaat niet over een poging om iemand te overheersen of te beroven van macht of rijkdom. Het is gewoon zo dat de realiteit ons dwingt om rekening te houden met de hele mensheid en heel de planeet. Als we dat niet doen, zal onze hele beschaving als een kaartenhuis in elkaar storten.

Aangezien wij het nog steeds niet begrijpen en erop staan om de dingen te regelen zoals we dat altijd hebben gedaan – door machtsspelletjes – voorzie ik een heel koude, sombere winter voor het noordelijk halfrond. Door de energieschaarste zullen veel mensen in donkere, koude huizen zitten, er zal geen autogas zijn en de duurzame energie zal de traditionele bronnen niet vervangen omdat er in de winter maar weinig zon zal zijn. Ik hoop dat het ons op zijn minst zal aanzetten om onze waarden te heroverwegen. Als dat niet gebeurt, zal de situatie de komende zomer nog ernstiger zijn dan in de uiterst moeilijke zomer die net voorbij is.

Ik weet dat veel mensen rekenen op de belofte van duurzame energie om de energieproblemen van de mensheid op te lossen. Ik denk dat zij zich vergissen. Er is genoeg energie, veel meer dan we werkelijk nodig hebben. We kunnen de uitstoot morgen al met minstens de helft verminderen. Maar hoe meer we hebben, hoe hongeriger we worden, dus onze dorst naar energie zal nooit verzadigd worden en we zullen nooit ophouden met het uitbuiten van de planeet en elkaar voordat we onszelf heropvoeden en ons menselijk gaan gedragen naar elkaar.

We gedragen ons als verwende snotapen die ouders hebben die alles wat ze willen voor ze kopen. Nu hebben onze ouders geen geld meer en onze kindertijd is voorbij. Het is tijd dat we volwassen worden en ons gedragen als verantwoordelijke volwassenen die voor de hele mensheid zorgen zoals een moeder voor haar gezin zorgt. Als we aan elkaar denken zoals in een gezin, zullen we normaliteit bereiken.

Artikel in het Engels: https://laitman.com/2021/10/there-is-no-shortage-of-energy-there-is-shortage-of-normalcy-linkedin/

https://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

Filed under: Crisis, New Publications | Add Comment / Ask Question →

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed