De droevige waarheid van ons bestaan en wat we eraan kunnen doen (Linkedin)

Mijn nieuwe artikel op Linkedin: De droevige waarheid van ons bestaan en wat we eraan kunnen doen

De meesten van ons zijn zich niet bewust van de motieven voor onze daden. We gaan als het ware op de automatische piloot door het leven en denken zelden na over wat ons ertoe brengt om te doen wat we doen, te zeggen wat we zeggen en te denken wat we denken. Daar is een goede reden voor: niemand wil zich realiseren dat de onderliggende motivatie voor onze daden angst is. We zitten voortdurend in een vluchtmodus en alleen de gedachte daaraan al is ondraaglijk.

Een van de buren in het flatgebouw waar ik woon, is doodsbang voor zijn bank. Hij zit diep in de schulden en de bank kan al zijn betalingen en doorlopende opdrachten elke dag blokkeren. Een andere buurman is doodsbang voor de politie. Hij is betrapt op rijden onder invloed en is bang dat de politie zijn appartement komt doorzoeken. Maar bovenal is hij bang dat de politie zijn kantoor zal binnenlopen met een huiszoekingsbevel en hem daardoor voor schut zal zetten waar zijn collega’s bij zijn.

Zo zitten we allemaal in elkaar, bang voor iets, bang voor veel dingen. We zijn bang voor wat mensen van ons zullen denken en voor wat ze over ons zullen zeggen. We zijn zo bang voor onze kinderen, op zoveel gebieden, dat we het niet eens kunnen beschrijven. We zijn bang voor het virus, bang voor het klimaat, bang voor terroristen, bang om uitgebuit te worden door leeftijdgenoten, collega’s en bazen, en we zijn bang voor onze toekomst en die van onze kinderen.

Kortom, wij zitten ongewild gevangen in een netwerk van angsten die ons leven elk moment opnieuw vormgeven en bepalen. Bovendien voelen we via dit netwerk ook dat we leven, dat we bestaan. De druk die we ondervinden van alles om ons heen – van mineralen, via planten en dieren, tot mensen – geeft ons het gevoel dat we in deze wereld leven.

Het is echter wel een negatief gevoel. We zijn bang voor van alles. We proberen van het leven te genieten, maar alles wat we krijgen is druk van de overheid, de bank, de baas, de kinderen, de sociale zekerheid, noem maar op. We zijn op een punt gekomen waarop we onszelf als gelukkig beschouwen als niemand en niets ons dwars zit. Maar dit is geen geluk, het is afwezigheid van lijden.

We kunnen niet ophouden bang te zijn, zo zit de wereld nu eenmaal in elkaar en zo zitten wij in elkaar. We kunnen echter wel de dingen veranderen die ons bang maken, wat dan weer onze gevoelens zal veranderen.

Wij zijn genotzoekende wezens. We zijn bang als we het gevoel hebben dat we misschien gekwetst kunnen worden of niet kunnen genieten. Daarom wordt onze angst bepaald door de dingen waarvan we willen genieten. Als we van andere dingen zouden willen genieten dan waar we nu van genieten, zouden we voor andere dingen bang zijn, en ons hele wereldbeeld, zelfs onze hele wereld, zou dan daardoor veranderen.

De manier om uit deze deprimerende, droevige situatie van ons bestaan te komen is: onze aandacht verleggen van concentratie op onszelf naar concentratie op anderen. Kijk maar eens naar moeders die zich concentreren op de opvoeding van hun kinderen. Zowel menselijke moeders als moeders in het dierenrijk geven een groot voorbeeld van moed en kracht die zij ontlenen aan de zorg voor anderen, namelijk hun jongen.

Hier kunnen we van leren. Moederliefde is er van nature, maar vreemdelingen liefhebben vergt training, oefening en een brede maatschappelijke consensus over het proces. Toch hebben we dit vandaag nodig, heel erg nodig. We moeten leren om ons angstig af te vragen of we wel genoeg om iemand geven. De druk die wij voelen, moet de druk van liefhebbende moeders zijn, de druk die leven schept, niet de druk van vijanden die hun tegenstanders willen vernietigen. Dat laatste is de druk die we nu voelen, die is dodelijk voor ons en voor de wereld waarin we leven.

We zitten in een wanhopige situatie. Noch onze planeet, noch de mensheid zullen de negatieve druk die we op elkaar en op het milieu uitoefenen veel langer kunnen verdragen. Als wij onze zorgen en angsten niet transformeren van bezorgdheid over onszelf naar bezorgdheid over anderen, zal onze egocentrische focus onze eigen ondergang over ons afroepen.

Voor meer over dit onderwerp, zie mijn boek: Self-Interest vs. Altruism in the Global Era.

Artikel in het Engels: https://laitman.com/2021/10/the-sad-truth-of-our-existence-and-what-we-can-do-about-it-linkedin/

https://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

Filed under: New Publications | Add Comment / Ask Question →

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed