Vrouwen en eenheid

Vraag: We weten hoeveel invloed de omgeving op een mens heeft. Wij vrouwen luisteren iedere dag naar de dagelijkse les en die lessen gaan uitsluitend over het werk in de Ten: oefeningen, de daily task, workshops en meetings met de Ten. We proberen alles wat we van onze leraar horen in praktijk te brengen.

U zei onlangs dat vrouwen niet hoeven te werken aan hun onderlinge eenheid (gesprek vond plaats in december 2019, zie onderaan). Als dat zo is, waarom moeten we dan naar de lessen luisteren, en met name naar het eerste deel dat gaat over innerlijk werk en werk in de Ten? Zou het dan niet beter zijn om niet naar het eerste deel van de lessen te luisteren om verwarring te voorkomen?

Antwoord: Vanwege hun basis aard kunnen vrouwen niet op dezelfde manier aan dergelijke activiteiten deelnemen als mannen, want elke vrouw is een individualist. Het breken van de kli van de alomvattende ziel, van alle negen Sefirot, is het mannelijke deel.

Het breken van Malchut is het vrouwelijke deel. Het gebroken zijn van Malchut is uitermate moeilijk en vrouwen begrijpen ook hoe moeilijk het voor hen is om zich met elkaar te verbinden. Anderzijds is het voor mannen heel gemakkelijk om zich te verbinden als we dat vergelijken met vrouwen. Het egoïsme van mannen is volkomen anders dan dat van vrouwen. Mannen lijken, vergeleken met vrouwen, op kinderen. Het is voor een vrouw heel moeilijk om dit werk te doen.

Daarom wordt van de vrouwen niet gevraagd om te voldoen aan de serieuze eisen die aan de mannen worden gesteld. Ik benadruk dit, zodat het geen belemmering zal worden voor ons spirituele werk. Vrouwen kunnen alles doen wat mannen doen, naar de lessen luisteren en proberen om alles te doen. Tegelijkertijd moeten ze echter begrijpen dat het veel langzamer zal gaan en moeilijker zal zijn. Maar dichter bij de Schepper komen zal sneller gaan.

Het gaat niet over hetzelfde soort werk. Er zijn immers verschillen tussen mannen en vrouwen in onze wereld. Het is dus onmogelijk om het vrouwelijke perspectief op de wereld – haar houding, hoe zij de wereld voelt, haar houding naar het gezin, de kinderen, naar alles wat er gebeurt – te vergelijken met het mannelijke perspectief. We kunnen ons niet in elkaar verplaatsen. We zijn totaal verschillende wezens.

Dus, hoewel zowel mannen als vrouwen dichter bij de Schepper moeten komen, wat dus ook gaat over het werk met elkaar in de Ten, moeten we aandacht schenken aan het feit of we een man of een vrouw zijn.

Vraag: In hoeverre moeten de mannen als ze dissemineren (de Wijsheid van Kabbalah verspreiden) naar de adviezen en aanbevelingen van de vrouwen luisteren?

Antwoord: Ik denk dat, behalve het spirituele werk, vrouwen alle andere soorten werk beter kunnen doen dan mannen. Zij moeten zoveel mogelijk kansen krijgen om te dissemineren.

Het is het beste om het deel dat over spiritueel werk gaat door de mannen te laten doen, zoals lezingen, enz. en de vrouwen disseminatie werk te laten doen.

Blog in het Engels:  https://laitman.com/2021/09/women-and-unity/

https://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

From Kab TV’s “Fundamentals of Kabbalah” 2/12/19

Filed under: Spiritual Work, Women’s Spirituality | Add Comment / Ask Question →

Discussie | Share Feedback | Ask a question




"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed

Volgend bericht: