Eeuwenoude eenheid

Opmerking: Er is een algemene spirituele methode die de “Osho teaching” heet. Daarbij wordt, net zoals bij Kabbalah, over eenheid gesproken en over de waarneming van het universum als één samenhangend geheel.

Mijn antwoord: Er zijn heel veel mensen die het over eenheid hebben. In onze tijd zeggen natuurkundigen en zelfs economen dat alles met elkaar verbonden is. De Russische geoloog Vladimir Vernadsky (1863-1945) ontwikkelde de theorie van de noösfeer. In principe is eenheid een oud concept dat al voor Kabbalah bestond.

Kabbalah is nog maar viereneenhalf duizend jaar oud. Het komt uit het oude Babylonië. Maar daarvoor geloofden mensen al dat alles met elkaar verbonden is. Enerzijds vereerden zij de zon, de maan, de sterren en allerlei natuurkrachten, anderzijds geloofden ze ook dat er iets was dat dit alles verenigde.

De middeleeuwse wetenschapper en geleerde Rambam schreef dat eerst alle mensen geloofden in het bestaan van één enkele kracht. Toen zag men dat zich allerlei soorten verschijnselen in de natuur voordeden, alsof er invloed was van verschillende krachten: de maan, de zon, de wind, water, enz. Men realiseerde zich, dat die ene kracht die verborgen was voor hen, zich manifesteerde door middel van diverse afzonderlijke krachten, en die krachten gingen zij vereren omdat ze daar een duidelijk beeld van hadden. Zo ontstond het polytheïsme.

Aanvankelijk kwam het monotheïsme het meest voor, één enkele hoge kracht. Ook toen mensen allerlei manifestaties daarvan gingen vereren, realiseerden zij zich dat ze engelen vereerden, namelijk vertegenwoordigers van die ene hoge kracht.

Dus de eenheid waar de methode van Osho – of andere methoden – over spreekt, is een heel oud postulaat.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/09/unity-coming-from-the-depth-of-the-ages/

https://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

From KabTV’s “Close-Up”

Filed under: Kabbalah Study, Science | Add Comment / Ask Question →

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed

Vorig bericht: