Een smalle brug overgaan

Er staat geschreven: “Weet dat een mens een heel, heel smalle brug over moet, en hierbij geldt dat het het belangrijkste is om helemaal niet bang te zijn.” Hoe kunnen we dit alleen vanuit geloof doen, zonder enige vrees?

Wij moeten een smalle brug over, over een afgrond heen en we houden daarbij elkaars handen vast. Het blijkt dat iedereen van de anderen afhankelijk is. Zo gaan we van het niveau van Malchut naar het niveau van Bina.

Als wij hulp van Boven willen, van de Schepper, moeten we ons tot Hem wenden met een gebed dat het omhoog brengen van MAN  wordt genoemd, ons verzoek. De hulp van Boven wordt MAD genoemd.

Eenieder kijkt naar degene die voor hem loopt. De brug is zo smal dat ik niets anders kan zien dan de vriend die voor me loopt. Daarom moeten we allemaal met elkaar verbonden zijn en op de Schepper gericht zijn, dan kunnen we voelen hoe Hij ons allemaal leidt. Dan komen we, zo met elkaar verbonden, van de ene kant van de afgrond naar de andere kant, van Malchut naar Bina.

Deze wereld wordt Malchut genoemd, de wereld die we nu op een egoïstische manier voelen, de hierop volgende wereld wordt Bina genoemd, deze bestaat op basis van de wet van geven. Daarom is het duidelijk dat de volgende wereld overal aanwezig is en niet pas onthuld wordt nadat iemand overleden is. Na de dood is er niets meer over: het fysieke lichaam sterft en valt uiteen, er blijft niets over. Maar tijdens dit leven hebben we de mogelijkheid om de ware, volgende wereld binnen te gaan, de eigenschap van geven, de eigenschap van de Schepper.

“Helemaal niet bang zijn” betekent dat we de Schepper voor ons zien, Hij creëert moeilijkheden voor ons om ons te leren lopen, zoals ouders een klein kindje leren om de eerste stapjes te maken.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/09/crossing-a-narrow-bridge/

https://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

From the Daily Kabbalah Lesson 9/23/21, “Preparing to Attack at the Congress”

Related Material:

A Narrow Bridge Between The Worlds

A Narrow Bridge Into The Creator’s Domain

The Desire That Burns The Stone

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Prayer and Intention, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed

Vorig bericht: