Een geschenk van Baal HaSulam voor de laatste generatie

Het is een grote eer om op de dag waarop we Baal HaSulam gedenken over hem te spreken. Het is een bijzondere ziel die enerzijds verbonden is met de Schepper en anderzijds verbonden is met ons, daardoor kunnen wij met spiritualiteit gevoed worden. De spirituele stroom gaat via Baal HaSulam en Rabash naar ons. Daarom zijn er geen woorden om de dankbaarheid voor het zenden van zo’n boodschapper naar ons aan de Schepper uit te drukken.

Baal HaSulam zei dat hij nooit over spirituele verschijnselen sprak voordat hij ze zelf had bereikt. Hieruit kunnen wij opmaken op wat voor buitengewone hoogte deze ziel zich bevond.

Vóór Baal HaSulam werden alleen grote Torah geleerden met de onthulling van de Schepper beloond.  Maar Baal HaSulam liet ons, door wat hij deed, weten dat een gewoon mens die het spirituele pad wil volgen, beloond kan worden met verbondenheid met de Schepper.

De tijd is aangebroken dat alle zielen zo dicht bij de correctie komen dat het hoge Licht hen steeds meer beïnvloedt. Het belangrijkste voor ons, wij die aan de voet van de spirituele ladder staan, is om de juiste leiding en de juiste richting te ontvangen en daarvoor zorgde Baal HaSulam door middel van zijn artikelen, brieven, het boek The Study of the Ten Sefirot en The Sulam Commentary to The Book of Zohar.

Als wij al deze bronnen combineren met de methode die Baal HaSulam heeft gecreëerd op basis van de leringen van de Ari en de Baal Shem Tov, maken wij een begin met de onthulling van de hoge Kracht aan onze hele generatie, totdat wij alles naar het einde van de correctie hebben gebracht.

Dan zal bewaarheid worden wat er geschreven staat: “Zij zullen Mij allen kennen, van de kleinste tot de grootste en Mijn huis zal een huis van gebed genoemd worden voor alle volkeren.” Dan zal er niet één mens zijn, van welke nationaliteit of welk ras dan ook, die de Schepper niet zal kennen. Iedereen zal een hechte verbinding met de hoge Kracht bereiken.

Daarom ben ik zo blij dat ik onder mijn studenten vertegenwoordigers zie van alle naties, van alle delen van de mensheid. Door ons allemaal met elkaar te verbinden, zullen wij de Schepper onthullen die te midden van ons woont.

De Schepper gaf aan deze grote ziel een immens hoog spiritueel niveau. Daarna was Baal HaSulam in staat om dit geschenk, dat hij van de Schepper ontvangen had, te delen met alle bewoners van deze aarde.

Baal HaSulam zei dat hem alleen een hoog spiritueel niveau was verleend omdat de generatie er klaar voor was. Het hangt allemaal van de generatie af. Dit was het begin van de periode van de zogenoemde “laatste generatie”, daarom kreeg Baal HaSulam toestemming om de Wijsheid van Kabbalah, de spirituele kennis, te onthullen en gaf hij ons de complete methode voor de spirituele onthulling. Nu kunnen we deze methode gebruiken en zullen we zeker het sublieme doel van de schepping bereiken.

Baal HaSulam schrijft dat wij alles hebben ontvangen wat we nodig hebben en dat het enige wat ons rest is, dat we deze methode bestuderen, in allerlei vormen verspreiden en toepassen. Door de liefde voor de vrienden kunnen wij alle treden van de spirituele ladder beklimmen. Wanneer we liefde voor de vrienden bereiken, gaan we begrijpen wat liefde voor de Schepper is. Voor die tijd is het niet meer dan een abstracte fantasie zonder basis.

Alleen door ons vanuit onze eenheid met elkaar te verbinden, begrijpen we wat ons te doen staat in relatie tot de Schepper. Dan hebben we immers een Kli waarin we de Schepper kunnen bereiken, kunnen ervaren wat het betekent om aan Hem te geven en in het algemeen wat geven is. Daarom is de meest urgente taak dat we proberen om tot liefde voor de vrienden te komen, want daardoor zullen wij beloond worden met alle spirituele niveaus.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/09/present-from-baal-hasulam-to-the-last-generation/

https://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

From the meal for the anniversary of the memory of Baal HaSulam 9/19/21

Related Material:

What Baal HaSulam Contributed To The Spiritual System

Why We Need To Understand The Greatness And Uniqueness Of Baal HaSulam

Who Are The Articles By Baal HaSulam For?

Filed under: Baal HaSulam, Dissemination | Add Comment / Ask Question →

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed

Vorig bericht: