“Zet jullie voet op de nek van deze koningen”

Toen zij die koningen bij Jozua gebracht hadden, riep Jozua alle mannen van Israël bijeen en zei hij tegen de aanvoerders van de soldaten die met hem meegetrokken waren: “Kom hier en zet jullie voet op de nek van deze koningen.” Zij kwamen naderbij en zetten hun voet op hun nek.  

En Jozua zei tegen hen: `Wees niet bang of van streek, wees moedig en sterk, want dit zal de Eeuwige doen met al jullie vijanden tegen wie jullie oorlog moeten voeren.” 

(Jozua 10:24-10:25)

“Je voet op de nek van deze koningen plaatsen” betekent dat je deze verlangens overmeestert ten dienste van geven, ten behoeve van het dienen van de Schepper. Dit betekent dat je jezelf boven anderen plaatst omdat je egoïstische verlangens onder controle kunt krijgen, en dit is niet gemakkelijk. Op deze manier overwin je de egoïstische stappen.

Vraag: Komt dit in de buurt van wat Kabbalah zegt, dat de hogere zijn deel uitstrekt over de lagere?

Antwoord: Nee, dan spreken we over samenwerking om de lagere op te heffen naar het volgende niveau, maar hier gaat het over het onderdrukken van egoïstische verlangens.

Er zijn vier manieren om het egoïsme ten val te brengen, dit hangt af van het niveau van het egoïstische verlangen, en elk van deze vier niveaus moet gecorrigeerd worden. 

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/08/put-your-feet-upon-the-necks-of-these-kings/

http://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 7/26/21

Filed under: Spiritual Work, Torah | Add Comment / Ask Question →

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed