Waarom worden er zieke kinderen geboren?

Opmerking: Uit een brief aan u: “Ik heb een kind met het syndroom van Down. Vertelt u ons alstublieft, hoe ziet Kabbalah zulke mensen? In de moderne medische wereld wordt dit als een fout van de natuur gezien. Maar de Schepper maakt geen fouten.”

Mijn antwoord: Nee, de Schepper maakt geen fouten, dit spreekt natuurlijk vanzelf. Wij kunnen de oorzaak van iets dergelijks niet vaststellen. Het is een natuurlijk feit en we moeten het niet als een fout zien maar als de juiste handeling van de Schepper, probeer Hem hierin niet teleur te stellen. De opdracht die wij krijgen door zo iemand in onze naaste omgeving die zorg nodig heeft, is dat wij voor hem moeten zorgen, hem helpen en erop moeten letten dat dit kind zich niet gebrekkig voelt. 

Vraag: Wordt dit met een bedoeling door de Schepper gegeven?

Antwoord: Ja.

Vraag: Is dit meer voor de ouders en anderen bedoeld dan voor het kind?

Antwoord: Natuurlijk. Dit is een correctie van de ziel.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/08/why-are-sick-children-born/

http://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

From KabTV’s “News with Dr. Michael Laitman” 7/1/21

Related Material:

Autistic Children: The Environment Determines Everything

Seeing The Highest Impact In Everything

Decipher The Language Of The Creator

Filed under: Children, Education, Health | Add Comment / Ask Question →

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed