Zijn er ecologische grenzen aan de economische groei?

Michael Laitman op Quora: Zijn er ecologische grenzen aan de economische groei?

Deze vraag is nu niet aan de orde, want voordat wij een bepaalde techno-ecologische grens van ontwikkeling hebben bereikt, zal de mensheid al bezig zijn om zichzelf te vernietigen in een Derde Wereldoorlog. Het is onmogelijk om de grens van de technische ontwikkeling te bereiken, want wij roepen veel grotere problemen op door onze gedachten en onze onjuiste houding naar elkaar. Daarom is er geen ecologische grens aan de economische ontwikkeling.

In het algemeen wordt het ecologische probleem niet veroorzaakt door onze technische of technologische ontwikkeling, maar uitsluitend door de ontwikkeling van het ego en het kwaad dat daarmee samengaat. Daarom is de enige mogelijke redding in dit opzicht dat wij allemaal gaan begrijpen dat wij tot één enkel lichaam behoren, tot één enkel globaal systeem, dat wij met elkaar verbonden zijn en van elkaar afhankelijk zijn en dat wij dus verplicht zijn om voor elkaar te zorgen. Zodra we begrijpen dat we tot één systeem behoren, één organisme, zullen al onze problemen voorbij zijn. Dan zullen we ervaren dat de manier waarop de natuur met ons omgaat positief en wonderbaarlijk is en gelijk opgaat met de manier waarop wij met elkaar omgaan.

Het gaat over een heel eenvoudig principe: hoe slechter wij met elkaar omgaan, hoe slechter de natuur ons behandelt – hoe beter wij met elkaar omgaan, hoe beter de natuur ons zal behandelen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/07/are-there-ecological-limits-to-economic-growth-quora/

http://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

Based on a Q&A with Kabbalist Dr. Michael Laitman on September 9, 2006. Written/edited by students of Kabbalist Dr. Michael Laitman.

Filed under: Q&A, Quora | Add Comment / Ask Question →3e

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed

Volgend bericht: