Wat is de beste vorm van gelijkheid? (Quora)

Michael Laitman op Quora: Wat is de beste vorm van gelijkheid?

Mensen zijn verschillend van aard. Daarom mogen we van mensen die van nature lui zijn niet dezelfde inspanningen vragen als van hardwerkende mensen, en van hoogintelligente mensen mogen we niet dezelfde resultaten vragen als van mensen met een lager intelligentieniveau, van mensen die zich tot technologie aangetrokken voelen niet dezelfde resultaten als van mensen die zich tot onderwijs, cultuur en/of andere gebieden aangetrokken voelen.

Mensen verschillen, daarom is het onmogelijk om van iedereen hetzelfde te eisen.

We zijn ook niet in staat om de natuurlijke kwaliteiten van ieder mens te herkennen en te meten naar richting en grootte. Door van iedereen dezelfde resultaten te eisen, proberen we eenieder in een Procrustesbed te persen. Met andere woorden, dan willen we ieder mens “inkorten” of “uitrekken”, zodat eenieder precies in één maat past. Dat is simpelweg verkeerd.

Bovendien verschillen naties van elkaar in cultuur, onderwijs, godsdienst en ontwikkeling. Elke natie heeft haar eigen plek en moet op die plek gerespecteerd worden. Tenslotte, ieder individu is op de eigen manier uniek.

Daarom moeten we rekening houden met de beperkingen en de onderscheidende karakteristieken van ieder mens. Als we deze vorm van gelijkheid in acht nemen, namelijk de gelijkheid van de mogelijkheden van ieder individu om zich op de meest effectieve manier uit te drukken naar de mensheid toe, zullen we egoïstische manieren om met elkaar om te gaan afschaffen en komen tot altruïstische en gelijkwaardige verhoudingen. Door dit te doen zullen we allemaal – als weldoende leden van de mensheid – onze maximale individualiteit en uniciteit ontdekken, dan zullen we een staat bereiken waarin we allemaal op de meest gunstige manier zullen leven en ons ontwikkelen.

Artikel in het Engels: https://laitman.com/2021/07/what-is-the-best-kind-of-equality-quora/

http://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

Based on a Q&A with Kabbalist Dr. Michael Laitman on September 9, 2006. Written/edited by students of Kabbalist Dr. Michael Laitman.

Filed under: Q&A, Quora, Society | Add Comment / Ask Question →

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed

Vorig bericht: