Is vrijheid afhankelijk van waar je woont? (Quora)

Michael Laitman op Quora: Is vrijheid afhankelijk van waar je woont?

Vrijheid is niet afhankelijk van waar je woont.

De omgeving waarin je woont is door de natuur aan je gegeven, dit betekent: door krachten waar je geen controle over hebt. Je kiest je omgeving niet zelf, zoals je ook de omgeving niet kiest waarin je geboren bent, de opvoeding die je gekregen hebt en de waarden die je hebt meegekregen.

We kunnen echter in één situatie onze vrijheid realiseren: vrijheid van onze egoïstische, menselijke natuur. We kunnen onszelf nergens anders van bevrijden.

Vrijheid van onze egoïstische aard betekent dat we buiten de wetten en beperkingen leven die ons ieder moment door ons egoïsme opgelegd worden, namelijk door de innerlijke driften van de menselijke natuur. We kunnen een dergelijke vrijheid realiseren als we goed zijn voor de samenleving voorrang geven boven ons eigenbelang. Met andere woorden, vrijheid komt als wij boven onze egoïstische natuur – die automatisch en constant functioneert in de richting van eigenbelang – uitstijgen om goed te doen aan anderen.

Als wij vanuit het verlangen om goed te zijn voor anderen leven, stijgen we boven het egoïstische niveau van leven uit naar het altruïstische niveau, dan krijgen we toegang tot de stroom van de natuur die perfect en eeuwig is. Dan voelen we dat ook wij perfect, eeuwig en vrij zijn.

De verwerkelijking van deze verandering in ons bewustzijn is niet afhankelijk van de plek waar we wonen, onze nationaliteit of ons geslacht. Het is afhankelijk van de manier waarop we met onszelf omgaan, of we boven onze aangeboren egoïstische natuur uitstijgen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/07/does-freedom-depend-on-where-you-live-quora/

http://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

Based on a Q&A with Kabbalist Dr. Michael Laitman on September 9, 2006. Written/edited by students of Kabbalist Dr. Michael Laitman.

Filed under: Q&A, Quora | Add Comment / Ask Question →

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed