Het feest van een Kabbalist

Maimonides, een groot Kabbalist, filosoof, arts en astronoom uit de 12e eeuw, wijdde enkele medische artikelen aan maaltijden en de behoefte aan voeding.  In het bijzonder schreef hij: “Het voedsel moet goed gekauwd worden om genot te ontvangen”, anders zal het voedsel schadelijk zijn, “en dank de Schepper hiervoor.”

In de spirituele wereld is voedsel het Hoge Licht dat wij nodig hebben om te kunnen geven, namelijk voor het genot van geven en niet omdat we onze honger willen stillen en geen andere keus hebben.

Er wordt gezegd (zelfs onder degenen die geen Kabbalisten waren) dat het – om voedsel te kauwen – noodzakelijk is om 72 (Ayin-Bet) keer met de kiezen te kauwen. Vanuit spiritueel oogpunt kauwen de kiezen op Ohr Hochma, waarbij zij het verlangen verdelen in talloze fragmenten, waardoor het mogelijk wordt ze te vermengen met Ohr Hassadim. In de fysieke wereld komt dit tot uitdrukking in het vermengen van voedsel met speeksel als we kauwen.

Als we met vrienden of familie eten (het is wenselijk om niet alleen te eten) is het noodzakelijk om rustig te eten, zodat we ieder moment onze dank voelen.

Zo was het met mijn leraar Rabash, de maaltijd vond in volkomen stilte plaats, niemand zei iets. We waren ook voorzichtig met onze bewegingen om elkaar niet te storen en eenieder zich kon blijven concentreren op zijn eigen gedachten.

Door onze huidige educatie zijn we er in het algemeen aan gewend om tijdens een maaltijd te praten. Mensen komen bij elkaar in een café of een restaurant om met elkaar te praten, zich met elkaar te verbinden, enz. Hier is het allemaal volkomen anders, alles vindt in stilte plaats, je werkt in jezelf maar in relatie tot de anderen. Daarom schrijft Rambam dat het “noodzakelijk is om in stilte te eten met de vrienden of familie, en om elk moment dankbaarheid te voelen.”

Ik hoop dat we uiteindelijk zulke maaltijden zullen hebben met elkaar.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2015/03/feast-of-a-kabbalist/

http://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

From the Daily Kabbalah Lesson 4/17/14, Questions and Answers with Dr. Laitman

Related Material:

The Meal That Gives Livelihood To The Body And Soul

A Meal Is A Time Of Contemplation

Why Did We Climb Down From The Trees?

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Group Work, Spiritual Work | Add Comment →

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed

Volgend bericht: