De Schepper ontmoeten

Vraag: In elke wetenschap stellen wetenschappers eerst een hypothese op, daarna gaan ze aan het werk en ontdekken ze iets. Hoe gebeurt dit in Kabbalah? Hoe kan ik ontdekken dat de Schepper mij beïnvloedt?

Antwoord: Ik bevind me in een soort veld, onder de een of andere invloed buiten mij, dat is me duidelijk. Maar hoe ik met deze invloed in contact kan komen, is me niet duidelijk, dat zou ik graag willen weten.

Wij proberen namelijk met onze fysieke eigenschappen en vermogens vast te stellen welke krachten ons beïnvloeden en wat voor reacties ze in ons teweegbrengen. Dit alles doen wij echter met onze gewone aardse middelen.

Als we ons volgens de Kabbalistische methode ontwikkelen, proberen we het krachtenveld waarin we leven te beïnvloeden, we willen het begrijpen, ermee in contact komen en vaststellen welke invloeden die ik uitoefen op dat veld, mij vanuit dat veld, bepaalde adequate reacties brengen. De wederkerigheid die ik creëer door mijn invloed op dat externe veld dat verandering brengt in mij door de invloed ervan, is het onderwerp van de studie van de Wijsheid van Kabbalah.

Kabbalah noemt dit externe veld dat ons omringt de Schepper, omdat het onthult dat dit de hoogste en enige Kracht is, de Kracht die alles creëert en alles omvat. Kabbalah noemt ons mensen, (naast de levenloze, vegetatieve en animale natuur) geschapen wezens, en nodigt ons uit om een zintuig te ontwikkelen voor het waarnemen van de Schepper, om uit onszelf te treden, om Hem te gaan voelen en onderzoeken. Daar houdt de Wijsheid van Kabbalah zich mee bezig en dat kunnen wij bereiken.

Vraag: Welk principe van de handelingen van de Schepper, van de invloed van het hoge krachtenveld op mij, zal het mij mogelijk maken om Hem te herkennen?

Antwoord: Dat is de wet van gelijkvormigheid. Als ik mijzelf, mijn reacties en mijn invloeden op de Schepper kan veranderen, zal ik tegelijkertijd voelen hoe Hij mij beïnvloedt. Kabbalah is in dit opzicht een wetenschap, meer is er niet.

Dus, door mijzelf te veranderen, mijn invloeden op dat externe veld, verzamel ik voldoende reacties die dat veld in mij oproept, in de loop der tijd heb ik al enige gegevens bijeengebracht, ik verzamel ze, werk ermee en ik kan wat conclusies trekken over de aard van dit veld, over het gedrag ervan, de manier waarop het mij beïnvloedt en de manier waarop ik het kan beïnvloeden. Dit is de hele Wijsheid.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/07/meeting-the-creator/

http://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

From KabTV’s “Spiritual States” 7/2/21

Related Material:

I Want To Meet The Creator!

Above Love And Hatred Is The Meeting Place With The Creator

Meeting The Creator On The Steps Of The Ladder

Filed under: Kabbalah Study, Science, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed