Werk in geloof boven de rede

Ons hele leven, alles om ons heen en wijzelf, dat alles behoort bij een bepaalde plek die wij vanuit ons rationele denken “deze wereld” noemen. Maar het hoge systeem, de Schepper, bestaat boven ons niveau en Hij beïnvloedt ons zodat wij, op onze eigen kracht, met de hulp van onze vragen en gebeden, onze staat gaan begrijpen en het verlangen krijgen om er bovenuit te stijgen.

Het hoge systeem verspreidt zich van bovenaf neerwaarts, van de wereld van Ein Sof (Oneindigheid) naar onze wereld, om onze wereld te vormen. Het is echter aan ons om dit systeem te activeren, te wekken, door het te erkennen en in beweging te brengen. We moeten begrijpen hoe bijzonder dit werk is. Door ons verlangen ontsteken wij het Licht in het hoge systeem, we doen het aan, dwingen het om invloed op ons uit te oefenen en door zo te handelen, bouwen wij het. Hierover staat geschreven: “Jullie hebben Mij gecreëerd.”

Dit werk in geloof boven de rede, in het hoge systeem, moeten wij wekken en doordat wij het zelf verlangen, tot leven brengen. Het is het enige werk dat ons in dit leven gegeven wordt. Alles wat wij op ons niveau in deze wereld doen, is gericht op het leren begrijpen waar wij onze levenskracht vandaan krijgen, ons bestaan, ons ontwaken en waarom en waarvoor wij antwoord moeten geven. Met andere woorden, wij bouwen het volgende niveau, wekken het door geloof boven de rede, namelijk geven boven ontvangen. (1)

Geloof = Geven

Grootheid van de Schepper

Rede (het denken)

Geloof is de kracht van geven die door Boven wordt gegeven. Geloof = Geven. Hiervoor is de dringende vraag nodig om de grootheid van de Schepper belangrijker te vinden dan aardse kennis en ons denken. Dan wordt het hervormende Licht door ons aangetrokken, dat ons zal verheffen naar het niveau van geloof, waar we bereid zijn om boven onze rede (ons denken) te zijn, boven alle verstoringen en problemen. Als we ons vasthouden aan de kracht van geloof zijn we het waard om de Schepper te onthullen. (2)

De rede van de Schepper is geven, geloof, de rede van de mens is de wil om te ontvangen. De rede van de Schepper verkrijgen betekent dat we het verlangen om te geven ontvangen. (3)

Als ik de een of andere verstoring krijg in mijn alledaagse werkelijkheid, in mijn rede (denken), begrijp ik dat het van de Schepper komt die mij hierdoor wakker maakt en mij helpt om naar Zijn niveau op te stijgen. Daarom vraag ik om de grootheid van de Schepper, om te kunnen stijgen naar het niveau van geloof, naar geven, boven het probleem dat zich voordoet uit.

De vraag is dan waarom ik opstijg: gewoonweg om mij beter te voelen? Dan is het een Klipa, want dan wil ik de kracht van de Schepper voor mijn persoonlijke welzijn gebruiken. Dan blijkt dat de Schepper niet belangrijk voor mij is, geloof is niet belangrijk voor mij, maar alleen het feit dat ik me goed wil voelen in mijn verlangens. Zo is het met religies en andere geloofsovertuigingen.

Maar misschien ben ik bereid om in mijn onaangename gevoel, in mijn verlangen om te ontvangen, te blijven en daarboven een verlangen om te geven te bouwen, dan is dat de reden dat ik vraag om naar het niveau van geloof opgetild te worden. Dan blijkt dat er twee niveaus zijn in mij en dat ik probeer om ze allebei in stand te houden en er niet één te verwerpen. Het verschil daartussen kan dan zo groot worden dat daar de Schepper onthuld wordt: tussen Bina en Malchut.

We moeten proberen om ons er elk moment van ons leven van bewust te zijn dat alles uitsluitend van de Schepper komt met een speciaal doel, zodat ik de onthulling van het kwaad ga gebruiken en het aan de Schepper ga toeschrijven als een reden om geven, geloof, te bereiken. Op deze manier werk ik met geloof boven de rede. (4)

Blog in het Engels: https://laitman.com/2018/06/work-in-faith-above-reason/

http://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 5/27/18, Lesson on the Topic: “The Work in Faith Above Reason”

1 Minute 0:00–4:00

2 Minute 33:00

3 Minute 34:34

4 Minute 36:46

Related Material:

Working With Faith Above Reason

An Operation In “Faith Above Reason”

From Egoism To Bestowal In Faith Above Reason

Filed under: Daily Kabbalah Lesson | Add Comment →

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed