Tot wat voor Schepper bidden we?

Vraag: Als je iets wilt, zie je dat overal. Ik weet dit van mezelf. Als je bijvoorbeeld een auto wilt kopen, zie je ineens overal dat soort auto’s, daarvoor lette je er niet op. Er zijn veel psychologische studies over: plotseling ga je dingen zien waar je eerder geen waarde aan hechtte, ze waren niet binnen je gezichtsveld aanwezig.

Het blijkt dat we de Schepper niet waarnemen omdat we Hem niet waarderen. Hij is niet belangrijk voor ons.

De Schepper is de eigenschap van geven. Gaat het erom dat geven niet belangrijk is voor ons? Is alleen de eigenschap van ontvangen belangrijk? Is alleen dat van waarde voor ons? Nemen we Hem daarom niet waar?

Antwoord: Als wij iets van de Schepper zouden ontvangen, zouden we geen aandacht aan Hem schenken.

Opmerking: Maar de hele wereld bidt toch tot de Schepper, en we denken aan Hem als we ons slecht voelen.

Mijn antwoord: Daar gaat het juist om. We bidden niet tot de Schepper, maar tot het gouden kalf, “mensen bezwijken voor metaal.” Iedereen bidt tot dat waar hij egoïstisch plezier van ontvangt.

Vraag: Tot welke Schepper moet ik me richten?

Antwoord: Tot de ware Schepper, tot de eigenschap van geven en liefde. Als je de eigenschap van geven en liefde voor je naaste hebt, kan je dat aan de Schepper geven. Als dat niet zo is, wend je je op geen enkele manier tot de Schepper, dan zal Hij voor je verborgen zijn.

Vraag: Bedoelt u daarmee dat de Schepper mensen heeft geschapen in Zijn plaats en mij op die manier een werkveld heeft gegeven? Als ik vanuit liefde met hen omga, is dat dan hetzelfde als wanneer ik ook zo met Hem omga?

Antwoord: Ja, je zult geleidelijk komen van liefde voor je naaste tot liefde voor de Schepper.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/06/what-creator-are-we-praying-to/

http://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

From KabTV’s “Spiritual States.The Significance of the Spiritual” 5/24/21

Related Material:

The Greatness Of The Giver

What Is Greatness Of The Creator?

Discovering The Greatness Of The Creator

Filed under: Prayer and Intention, Spiritual Work, The Creator | Add Comment / Ask Question →

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed

Volgend bericht: