Afstand en nabijheid

Het Boek De Zohar, VaYikra, item 79: Het is als een koning die boos was op de koningin en haar voor een bepaalde periode uit haar paleis verdreef. Toen die tijd verstreken was, wilde de koningin onmiddellijk terugkomen en naar de koning terugkeren. Dit gebeurde eenmaal, tweemaal, driemaal. Maar de laatste keer werd zij op grote afstand van het paleis van de koning gehouden en de koning hield haar voor een lange periode op afstand van zijn paleis. De koning zei: “Deze keer is anders dan de voorgaande keren toen zij naar mij toekwam. In plaats daarvan zullen ik en mijn familie haar nu gaan zoeken.”

De koning is de Schepper, de alomvattende kracht van de natuur. De koningin symboliseert de schepping, d.w.z. de zielen die door de Schepper zijn geschapen. Zij moeten een aantal staten van afstand en nabijheid meemaken, waardoor in de zielen waarnemingen van de Schepper gecreëerd worden die steeds duidelijk worden.

Als zij op afstand worden gehouden van Hem, voelen ze bepaalde negatieve eigenschappen in zichzelf: duisternis, verwarring en lijden. En dan, als zij dichterbij Hem komen, bereiken ze een staat van vervulling, begrip, etc. Maar elke keer is de afstand en het naderbij komen kwalitatief verschillend.

Toen ik de eerste keer van Hem verwijderd was en later weer dichterbij kwam, voelde ik dat het heel naar was om ver weg te zijn en aangenaam om dichtbij te zijn, maar toen ik de tweede keer van Hem verwijderd was en misschien wel vanaf dezelfde afstand weer naderbij kwam, had ik er al een ander gevoel over: “Waarom ben ik op afstand gehouden? Waarom kom ik weer terug? Wat is het verschil?”

De derde keer vraag ik mezelf af: “Waarom doet de Schepper dit?” Ik vraag niet waarom dit met mij gebeurt, maar waarom de Schepper dit nodig vindt. Ik besef dat het van de Schepper komt.

De vierde keer, als al dit onderzoek en wat ik begrijp zich in mij heeft verzameld, wordt mijn denken ruimer en breidt mijn voelen zich uit, dan bevind ik mij al in een diepe staat van verbanning van de Schepper, in een staat van afscheiding en duisternis. Hoewel deze duisternis misschien wel dezelfde is als voorheen, is het besef dat ik niet meer op eigen kracht naar Hem kan terugkeren heel bitter en diep. Ik voel mij tegengesteld aan de Schepper en ik voel mijn machteloosheid zo diep dat ik niet weet wat ik moet beginnen.

In deze situatie merk ik voor het eerst dat ik kracht tekortkom en dat ik Hem nodig heb om mij terug te brengen. Als deze dringende vraag in mij opkomt omdat ik niet langer in ballingschap kan blijven, komt Hij zelf met al zijn hovelingen naar mij toe.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/06/distancing-and-nearing/

http://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

From KabTV’s “The Power of The Book of Zohar” #14

Filed under: Spiritual Work, Zohar | Add Comment / Ask Question →

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed

Volgend bericht: