Wie er komen studeren (Linkedin)

Mijn nieuwe artikel op Linkedin: Wie er komen studeren

Er wordt mij vaak gevraagd wie het meest geschikt is om een Kabbalah student te worden, waarom sommige mensen er wel interesse in hebben en anderen niet of het zelfs afwijzen. Wel, het eerste wat ik daarop wil zeggen, zijn de bekende woorden van Baal HaSulam, de schrijver van het Sulam (Ladder) Commentaar op Het Boek De Zohar, hij schreef dat Kabbalah voor iedereen is die naar de zin van het leven vraagt. Veel mensen vragen naar de zin van het leven maar gaan vervolgens geen Kabbalah studeren, dus terwijl bijna iedereen die Kabbalah gaat studeren zich vaak heeft afgevraagd wat de zin van het leven is, gaat niet iedereen met die vraag Kabbalah studeren.

Vooral in onze tijd, nu het ego grote schade aanricht aan elk deel van de samenleving en aan elk mens als individu, is het uiterst belangrijk om te weten hoe we met het ego moeten omgaan en het constructief kunnen gebruiken.

Door Covid is de mate van de angst van mensen dramatisch toegenomen. Velen zijn juist daardoor vragen gaan stellen over de zin van het leven. Dit is echter op zich niet voldoende om een serieuze Kabbalah student te worden. Mensen hebben allerlei situaties doorgemaakt tijdens de pandemie: Ze hebben zonder aanwijsbare redenen klappen gekregen, wisten niet hoe ze daarmee om moesten gaan, werden gedwongen tot een eindeloze strijd om te overleven en hadden vaak maar weinig steun van vrienden, familie of autoriteiten. Zulke omstandigheden kunnen er gemakkelijk toe leiden dat een mens zich afvraagt waarom hij een dergelijke straf verdient, wat er mis is met het leven en hoe het komt dat anderen gelukkig zijn en hij niet.

Mensen die midden in een crisis zitten, zijn meestal niet de beste kandidaten voor de studie van Kabbalah. Kabbalah studie gaat over een langdurig proces dat van de kant van de student toewijding vereist. Daarom zijn de beste kandidaten voor de studie van Kabbalah degenen die niet midden in een crisis zitten, maar eerder een crisis (of meer crises) hebben meegemaakt en sindsdien hun leven gestabiliseerd hebben. Toch verdwijnt de vraag naar de zin van het leven niet. Wanneer die vraag zich blijft voordoen, is dat een teken dat die vraag diep genoeg zit om van een mens een serieuze en toegewijde student te maken.

Als iemand Kabbalah gaat studeren, openen zich nieuwe horizonten. De verruimde perceptie van de werkelijkheid overstijgt de vertrouwde normen en grenzen waaraan de student gewend was of waarmee hij is opgegroeid. Dit neemt veel van de zwaarte van het leven weg, en veel “schuldgevoelens” die we allemaal hebben, verdwijnen omdat de realisatie van hoe dingen werken laat zien dat we allemaal door het ego aangestuurd worden en we het daarom eigenlijk niet kunnen helpen dat we egoïstisch zijn.

Tegelijkertijd maakt het een student niet onbezonnen, want de wijsheid van Kabbalah leert ons ook hoe we het ego meester kunnen worden. We vernietigen het niet en onderdrukken het niet, maar gebruiken de krachten ervan voor positieve doeleinden en we laten het ego voor het algemeen welzijn werken. Daarom zijn Kabbalah studenten enerzijds heel individualistisch ingesteld en anderzijds zeer toegewijd aan de samenleving en werken zij enthousiast mee aan het succes van iedereen.

Met name in onze tijd, nu het ego grote schade aanricht aan elk deel van de samenleving en aan elk mens als individu, is het uiterst belangrijk om te weten hoe we met het ego moeten omgaan en het constructief kunnen gebruiken. Daarom hebben degenen die eraan toe zijn en bereid zijn om serieus Kabbalah te studeren, veel baat bij hun studie en de maatschappij zal nog meer baat hebben bij hun studie dan zij zelf.

Artikel in het Engels: https://laitman.com/2021/05/who-comes-to-study-linkedin/

http://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

Filed under: Coronavirus, Crisis, Kabbalah Study, Meaning Of Life, New Publications | Add Comment / Ask Question →

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed

Vorig bericht:

Volgend bericht: