We hebben een derde kracht nodig

De Schepper laat opzettelijk tegenstellingen met elkaar botsen, zodat wij een derde kracht nodig hebben om goed en kwaad met elkaar te verbinden, rechts en links, elke tegenstelling die er bestaat, op alle niveaus en in elke vorm. Deze derde kracht, de kracht van de Schepper, wordt onthuld als een kracht die alle tegenstellingen met elkaar verzoent.

We zullen zien hoe de haat in onze wereld elke dag toeneemt. Alle connecties die mensen tot nu toe hebben ontwikkeld, zullen nu gaan breken, uit elkaar vallen en onze afscheiding en haat blootleggen.

Deze onthulling zal zo substantieel zijn dat het duidelijk zal worden dat wij vanuit onszelf geen connecties met elkaar kunnen maken. Er is maar één hoge Kracht die onze verbindingen en een goed bestaan voor de hele mensheid, elk gezin en elke familie, verhindert. Relaties tussen landen, tussen mensen en de relatie die de mens met zichzelf heeft, zullen exploderen, daardoor zal onze gebrokenheid steeds duidelijker worden en het zal duidelijk worden dat het alleen met de hulp van de hoge Kracht mogelijk is om ons met iedereen te verbinden en alle kwaad met liefde te bedekken.

Maar we weten niet hoe we dit moeten doen, want vanuit het gezichtspunt van ons gezonde verstand is dit onlogisch, dit is namelijk iets boven ons niveau. Alleen de Wijsheid van Kabbalah legt uit hoe we een dergelijke verbinding kunnen maken, dichter bij elkaar kunnen komen en vrede bewerkstelligen zodat de mensheid niet uiteenvalt en in verschillende richtingen wegvlucht zoals dieren die vluchten als zij opgejaagd worden.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/05/we-need-a-third-force/

http://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 5/20/21,” Justifying The Creator”

Filed under: Crisis, Daily Kabbalah Lesson, Globalization, Spiritual Work, Unity | Add Comment / Ask Question →

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed

Volgend bericht: