Uit het stof opstaan

Zohar for All, VaYikra, item 80: Wie zag in die tijd de glorie van de koningin en de verzoeken die de koning haar deed? Tenslotte hield de koning haar in zijn armen, hief haar op, en bracht haar naar zijn paleis. En hij zwoer haar dat hij nooit meer van haar zou weggaan en nooit ver van haar zou zijn.

De koningin is de bijeenkomst van alle zielen. Neem beide handen, dit betekent: van de rechter- en de linkerlijn, van de egoïstische en de altruïstische eigenschappen, van alles wat in onze zielen aanwezig is. (Dit citaat wordt niet in bovenstaande tekst vermeld)

Vraag: Moeten wij, om dit te bereiken, naar de staat van stof gebracht worden?

Antwoord: Zeker! Alleen dan zullen wij met de grootheid van de Schepper overeenstemmen, als we Zijn partner kunnen worden. Want het verschil tussen de staten van complete verbinding met Hem en complete afscheiding van Hem is nodig en moet in ons aanwezig blijven. Daarin zullen wij al Zijn eigenschappen voelen, al Zijn kracht, en zij zullen ons gaan toebehoren.

Vraag: Moeten mensen leren dat het noodzakelijk is om te komen tot de staat van in het stof om op die manier de Hoge Kracht te onthullen?

Antwoord: Dat is niet aan ons. Misschien leren zij dit, of niet, maar hoe dan ook, we zullen eens zo ver komen.

Opmerking: Dat klinkt pessimistisch.

Mijn antwoord: Helemaal niet. Als ik van tevoren weet dat er in mij spoedig een staat van niet verbonden zijn naar boven zal komen, zal ik me slecht voelen, maar het is een goede staat en als ik dit heb meegemaakt, zal ik des te hoger opstijgen, naar het Licht, de oneindigheid, perfectie en harmonie, dan zal het vreugde voor me betekenen.

Vraag: Als ik me in het stof bevind, begrijp ik dan wat er met mij gebeurt?

Antwoord: Als je je erop voorbereidt, ja. Hiervoor moet je kabbalistische boeken lezen. Daarin staat alles wat je nodig hebt om je voor te bereiden.

We staan namelijk niet als één mens tegenover de Schepper. We zijn met opzet van elkaar gescheiden en bevinden ons in verschillende staten. Daarom kunnen wij – al voordat we fysiek vallen – als we elkaar op de juiste manier steunen, ons voelen en denken zodanig met elkaar verbinden dat wij ons van tevoren van deze val bewust zijn, dan hebben wij deze val helemaal niet nodig.

Het is niet noodzakelijk dat we fysiek in een staat van complete machteloosheid en gebrokenheid terechtkomen. Het is voldoende om het innerlijk te beseffen en te ervaren. Dit betekent dat ik nu, als een normaal mens in dit leven, kan veroorzaken dat de Schepper voor mij op de grootst mogelijke afstand is. Daarom zijn er twee werelden geschapen: de spirituele en de fysieke wereld. 

Wij leven in een lichaam, in de een of andere fysieke vorm die niet verandert. Daarin vinden geen veranderingen plaats, daardoor kunnen wij in onze zielen de laagst mogelijke staat voelen, namelijk afstand van de Schepper, en een gewoon leven leiden waarbij we fysiek niet in het stof liggen en ons niet verlagen tot een comateuze staat; maar mentaal, vanuit inzicht, zijn we ons hiervan innerlijk bewust. En dan zullen wij op een normale, redelijke, verstandig voelende manier alles gaan onderzoeken en afwegen en ons uit deze staat oprichten.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/05/rise-from-the-dust/

http://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

From KabTV’s “The Power of The Book of Zohar” #14

Filed under: Spiritual Work, Zohar | Add Comment / Ask Question →

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed