Twee niveaus waarop de Torah geïnterpreteerd kan worden

Vraag: Is er een reden waarom het woord Evel” soms geven en soms ijdelheid betekent?

Antwoord: Natuurlijk! Dit is de manier waarop ons egoïsme verdeeldheid schept. Dit concept is niet correct vertaald, maar op een egoïstische manier. Elk woord heeft twee betekenissen: één betekenis op spiritueel niveau en de andere op fysiek niveau.

Op ons niveau gaan we met iedereen op een egoïstische manier om, daarom hebben alle woorden alleen een fysieke betekenis, want we kijken naar alles met onze aardse ogen. Als je vanuit het niveau van het hoge Licht kijkt, vanuit het niveau van de Schepper, krijgt alles een volkomen andere betekenis.

Daarom kan je elk woord naar je eigen hand zetten. En de Torah, de Profeten en de Heilige Geschriften zijn drie boeken die zodanig geschreven zijn dat het begrip ervan afhankelijk is van het niveau van de lezer. Voor de een zijn het niet meer dan verhalen die allerlei aardse gebeurtenissen van een oud volk beschrijven. Voor de ander gaat het over spirituele handelingen die plaatsvinden in zielen en niet tussen mensen op deze aarde, in de eigenschap van geven en niet in strijd en oorlogen.  

Als je de Torah leest, denk je dat het voortdurend over de strijd tussen het uitverkoren volk en de Schepper gaat, over eindeloze oorlogen en teleurstellingen, want je bekijkt een verhaal vanuit je aardse, egoïstische eigenschappen.

Als je deze eigenschappen verandert, ga je alles volkomen anders begrijpen. Dat gebeurt vanzelf! Plotseling ga je begrijpen wat er gezegd wordt over de manier waarop we ons met elkaar moeten verbinden en hoe we – als we met elkaar verbonden zijn – gevuld zullen worden met kennis over de Schepper, met het voelen van een eeuwig, volmaakt leven.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/05/two-levels-of-interpretation-of-the-torah/

From KabTV’s “The Power of The Book of Zohar” #12

Related Material:

Everything Is Vanity Of Vanities

The Plague Of The Century

The Secret Of Happiness

Filed under: Spiritual Work, Torah, Unity, Zohar | Add Comment / Ask Question →

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed