Rechtvaardig de Schepper

Het is niet eenvoudig om de Schepper te rechtvaardigen, want we hebben voortdurend klachten die voortkomen uit het feit dat wij tegengesteld zijn aan Hem. De Schepper is één, één en uniek, en in de mate waarin wij van onszelf een dergelijk geheel maken, zullen we Hem kunnen voelen, begrijpen en rechtvaardigen.

Maar wij werken iedere keer weer vanuit afscheiding, want anders zouden we niet in staat zijn om het concept eenheid te voelen, licht kan alleen vanuit duisternis waargenomen worden. Alleen vanuit het contrast tussen de tegenstellingen kunnen we de beide tegengestelde polen werkelijk voelen, zowel licht als duisternis.

Het is onmogelijk om duisternis in het donker te zien of licht in het licht, maar alleen als het ene tegengesteld is aan het andere. Daarom kunnen we de Schepper alleen rechtvaardigen als wij ons met elkaar verbinden. In de mate waarin wij in onze verbinding het concept eenheid ontdekken, zullen we de Schepper en de schepping die door Hem gecreëerd is, kunnen rechtvaardigen. De schepping bevindt zich namelijk buiten Hem. 

Daarom heeft Hij de hele wereld in de vorm van afscheiding, afstand, gebrokenheid en egoïstische krachten geschapen. Dit alles om ons de mogelijkheid te geven om al deze tegenstellingen met connecties van liefde met elkaar te verbinden en van daaruit de essentie van verbinding te gaan begrijpen, de Schepper. Op deze manier bereiken we Hem.

De Schepper is één, uniek, één Kracht waarbuiten niets bestaat. Deze concepten kunnen we alleen begrijpen vanuit het werk aan de tegenstellingen die afscheiding veroorzaken. Daarom worden contrasten en tegenstellingen steeds meer zichtbaar en aangescherpt in onze wereld.

Ieder mens die zich ontwikkelt, ontdekt in zichzelf steeds meer tegengestelde eigenschappen, gedachten, en ook dingen waarmee hij het ten aanzien van zichzelf niet eens is, wat nog meer geldt ten aanzien van anderen. Hij vindt het moeilijk om anderen te begrijpen en zich met hen te verbinden.

Deze ontwikkeling is bedoeld om te ontdekken hoe verschillend onze gedachten, verlangens en handelingen zijn, zodat wij ons boven al deze verschillen uit kunnen verenigen en al onze zonden met liefde zullen bedekken. Door ons bewust te worden van het verschil tussen de staat van volledige afscheiding, tegenstellingen, conflicten, en de staat van verbinding, zullen wij tussen deze twee systemen in – een gebroken systeem en een gecorrigeerd systeem – de essentie van de Schepper in ons denken en voelen kunnen bereiken.   

Dit wordt juist onthuld door de combinatie van twee tegengestelde systemen, want dan zien we het goede in alles wat de Schepper voor ons heeft bereid.

Daarom kunnen we de Schepper alleen rechtvaardigen door de tegenstellingen samen te voegen en niets uit te sluiten. Integendeel, we zullen steeds meer verschillen ontdekken en ons daarbovenuit verbinden met geloof boven de rede. Op deze manier voegen we een gemeenschappelijke ruimte toe die gecreëerd wordt als wij erom vragen, en daar zullen de tegenstellingen zich met elkaar verbinden.

Als wij dit niet doen, als wij niet aan de Schepper vragen om vrede tussen ons te creëren, een complete verbinding, zullen we niet weten wie de Schepper is: een niveau boven onze tegengesteldheid.

De tegenstellingen blijven, ze hoeven niet vernietigd of weggestopt te worden. Alleen op deze manier zullen we de betekenis van de schepping begrijpen en waarom de Schepper ons precies zo geschapen heeft, tegengesteld aan elkaar. In onze tijd vinden we deze tegenstrijdigheden over de hele wereld en wel zozeer dat we niet meer met elkaar kunnen omgaan. We moeten iedereen leren hoe we tot de juiste verbinding kunnen komen, dichter bij elkaar. Anders zal de wereld uiteenvallen. Dit is het teken van onze tijd, de tijd van de laatste generatie.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/05/justify-the-creator/

http://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 5/20/21, “Justifying the Creator”

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed