Het gebed van de groep

Vraag: Wat is het gebed van de groep? Moeten we rond een tafel gaan zitten en zoals tijdens een workshop samenwerken, de Siddur of iets uit de bronnen lezen?

Antwoord: We spreken over het gebed van de groep als iedereen hetzelfde voelt. Als er één gevoel is in de harten van alle vrienden. 

Jullie hebben maandenlang gediscussieerd over hoe belangrijk het is om contact te hebben met de Schepper, hoe je Hem met je kunt verbinden, hoe je om Zijn invloed op de groep kunt vragen en hoe je Zijn aandacht kunt trekken. Het blijkt dat je een beroep op Hem doet als je je gedachten constant op één principe richt. Je wilt met Hem in contact zijn en dit vraag je aan Hem. Dit is het gebed. 

Je kunt natuurlijk in de Siddur lezen. De Siddur werd 2500 jaar geleden geschreven en uitgegeven door de leden van de Grote Vergadering, zij waren grote Kabbalisten.

Ze schreven op wat zij voelden en zagen. Deze gebeden zijn daarom van uitzonderlijk grote waarde en ze zijn voor iedereen bedoeld. Eenieder die ze uitspreekt verricht daarmee in ieder geval een daad, maar we moeten ons meer vanuit ons hart tot Hem richten, vanuit het hart van de groep.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/05/the-prayer-of-the-group/

http://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

From KabTV’s “Fundamentals of Kabbalah” 4/18/19

Related Material:

The Prayer The Creator Hears

True Prayer

A Chain That Leads From Malchut To Bina

Filed under: Group Work, Prayer and Intention, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed