“De raketten ontmaskeren de mythe van coëxistentie” (Linkedin)

Mijn nieuwe artikel op Linkedin: De raketten ontmaskeren de mythe van coëxistentie

Het goede aan crises is dat ze de waarheid aan het licht brengen. Na de Israëlische Onafhankelijkheidsoorlog zijn er veel Arabieren in veel plaatsen in Israël blijven wonen en Israëlische burgers geworden. In de loop der jaren leek het alsof we geleerd hadden vreedzaam naast elkaar te leven. Het was duidelijk dat er geen liefde tussen de twee bevolkingsgroepen is en dat de Israëlische Arabieren sympathiseerden met de Palestijnen op de Westelijke Jordaanoever, maar toch kozen zij ervoor om in Israël te blijven en hier een volwaardig leven als burger te leiden, met Israëli’s samen te werken, handel met hen te drijven en te profiteren van de voorzieningen van een welvarende economie. Vele jarenlang leek het erop dat de haat die tijdens de Onafhankelijkheidsoorlog was opgelaaid, was bedaard dankzij het veelvuldige contact met Israëlische Joden. Het was een mythe. 

De raketten uit Gaza en de rellen in Jeruzalem hebben de waarheid blootgelegd: Israëlische Arabieren identificeren zichzelf met de Palestijnen en ze hebben alleen gewacht op het moment waarop de Joodse samenleving in Israël verdeeld was en zwak genoeg voor hen om duidelijk te maken dat ook zij willen dat de staat Israël vernietigd wordt en er een Palestijnse staat wordt gevestigd van de rivier de Jordaan tot aan de Middellandse Zee. Om de een of andere reden liegen we graag tegen onszelf. We kunnen ons deze luxe echter niet veroorloven, we moeten onszelf de waarheid vertellen: er is niets veranderd sinds de oprichting van de staat Israël. De Arabieren, die in de Tweede Wereldoorlog de nazi’s steunden, zijn er nu nog net zo op gebrand als toen om ons te vernietigen.

“De Israëlische natie was geconstrueerd als een soort poort waardoor vonken van zuiverheid zouden stromen naar de gehele mensheid over de hele wereld,” om de woorden van Kabbalist Baal HaSulam te gebruiken. De betekenis van “een licht voor de volkeren” zijn, is deze zuiverheid, deze eenheid boven het ego uit.

Wij moeten begrijpen wat de betekenis van Israël voor de wereld is. Het volk Israël werd “officieel” toen afstammelingen van vreemde volkeren die vaak haatdragend waren tegenover elkaar, ervoor kozen om zich boven hun vijandschap uit te verenigen. Door dit te doen, onder het leiderschap van Abraham en zijn nakomelingschap, en tenslotte onder de leiding van Mozes, gaven zij het voorbeeld dat laat zien hoe mensen hun ego kunnen overstijgen en zich met elkaar kunnen verbinden. “De Israëlische natie was geconstrueerd als een soort poort waardoor vonken van zuiverheid zouden  stromen naar de gehele mensheid over de hele wereld,” om de woorden van Kabbalist Baal HaSulam te gebruiken. De betekenis van “een licht voor de volkeren” zijn is deze zuiverheid, deze eenheid boven het ego uit.

Maar omdat de menselijke natuur tot in de kern zelfzuchtig is, of zoals de Torah het zegt: “De neiging van het hart van de mens is slecht vanaf zijn jeugd” (Gen. 8:21), heeft Israëls methode om vrede te bereiken tussen gezworen vijanden ramkoers gebracht met de rest van de mensheid. In werkelijkheid is geen scheiding groter of dieper dan de scheiding tussen Israël en de rest van de wereld, geen haat is intenser. De kloof tussen Israël en de volkeren is een projectie van de kloof tussen de aard van geven en eenheid, en de aard van ontvangen en egoïsme. Er is geen compromis, uiteindelijk zal slechts één van beide overblijven.

Als Israël verenigd is, is het machtig genoeg om elke vijand af te wenden. Een verenigd volk Israël heeft geen vijanden, omdat het licht van eenheid dat het uitstraalt de naties naar zich toe zal trekken, zodat ook zij zullen leren hoe zij zich kunnen verenigen. In het boek Sifrey Devarim (item 354) staat geschreven dat in de oudheid, in de tijden waarin Israël verenigd was, mensen uit de volkeren van de wereld “opgingen naar Jeruzalem en Israël wilden zien … en zeiden: ‘Het is goed om je alleen aan dit volk vast te klampen.'”

Helaas zijn we in onze tijd allesbehalve verenigd. En als wij niet verenigd zijn, zijn we machteloos, de wereld voelt onze zwakte en wil van dat moment gebruik maken om ons te vernietigen. Als wij geen verbinding hebben met onze eenheid, ons krachtige anker, neemt het ego de wereld over en wenst het zijn enige vijand te vernietigen: het volk Israël. “Israël zal een heilige gemeenschap zijn en één verenigde groep mensen, als één mens met één hart. Dan, wanneer Israël als voorheen door eenheid hersteld zal zijn, zal Satan geen plek hebben om dwalingen en externe krachten te herbergen,” staat er in het boek Shem MiShmuel geschreven. “Wanneer zij als één man met één hart zijn,” zo gaat het verder, “zijn zij als een krachtige muur die de machten van het kwaad tegenhoudt.”  Echter, “als er verdeeldheid onder hen is,” staat er in het boek Masechet Derech Eretz Zutah geschreven, “wordt er over hen gezegd (Hosea 10:2): ‘Hun hart is verdeeld, nu moeten zij hun schuld dragen.'”

Dit gebeurt nu. Wij lijden onder de gevolgen van de ongegronde haat tussen ons, en onze buren geven ons de zweepslagen. Onze eigen verdeeldheid is de aanstichter van hun geweld, en de enige brandblusser die we hebben, is onze solidariteit, onze zorg voor elkaar. Als wij boven de verdeeldheid in de Israëlische maatschappij kunnen uitstijgen, zullen wij welvarender zijn dan enig ander volk. Doen we dat niet, dan zullen wij moeten boeten.

https://laitman.com/2021/05/the-rockets-expose-the-myth-of-coexistence-linkedin/

http://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

Filed under: Israel Today, New Publications, Society of the Future, Unity | Add Comment / Ask Question →

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed