De laatsten van de groep grote Kabbalisten

Opmerking: In de lessen bestuderen we voornamelijk de geschriften van Baal HaSulam en zijn oudste zoon Rabash. Het lijkt erop dat we daardoor de hele opeenvolging van grote Kabbalisten beperken.

Mijn antwoord: De geschriften van de overige Kabbalisten zijn in hen beiden geconcentreerd. Daarom missen we niets als we de geschriften van Baal HaSulam en Rabash bestuderen. Allereerst zijn zij de laatsten en staan ze het dichtst bij ons. Ten tweede zijn zij absoluut de moderne Kabbalisten van de twintigste eeuw.

Ten derde komen alle voorgaande Kabbalisten door de vele generaties heen op de een of andere manier hier samen en zijn zij geconcentreerd aanwezig in de geschriften van Baal HaSulam en Rabash, dus we verliezen niets. 

In hun geschriften baseren Baal HaSulam en Rabash zich op de oude Kabbalistische bronnen, zoals Het Boek De Zohar, de Sefer Yetsirah, etc. Zij hebben ook zelf artikelen geschreven. Voor ons is het gemakkelijker om de geschriften van hen te lezen en te bestuderen.

In feite hebben we geen behoefte aan meer dan dit. Wij kunnen ons dan ook, zonder buiten het kader van hun geschriften te treden, de Wijsheid van Kabbalah ten volle eigen maken en toepassen op een wijze die voor onze correctie noodzakelijk is.

Vraag: Kunnen we Baal HaSulam en Rabash vergelijken met een lens die de zonnestralen concentreert?

Antwoord: Ja, Baal HaSulam heeft alles wat vóór hem geschreven is voor ons samengebracht. Hij heeft Het Boek De Zohar en de geschriften van de ARI (Isaac Luria) uitgelegd. Er is geen enkel belangrijk onderwerp in de Wijsheid van Kabbalah – de Wijsheid die uitlegt hoe de wereld door een systeem van hoger bestuur geleid wordt – dat hij niet verduidelijkt heeft.

Baal HaSulam heeft alles uitgelegd, hij bracht die Wijsheid dichter bij ons en heeft dit in bewoordingen uitgelegd die begrijpelijk zijn voor ons. Als we zijn geschriften niet bestuderen, zijn we in onze tijd niet in staat om ook maar iets van de wereld te begrijpen, hoe het in de wereld toegaat en wat het uiteindelijke doel is.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/05/the-last-in-the-group-of-great-kabbalists/

http://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

From KabTV’s “Fundamentals of Kabbalah” 3/10/19

Filed under: Baal HaSulam, Kabbalah Study, Spiritual Teacher | Add Comment / Ask Question →

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed