Wie is een leider? (Linkedin)

Mijn nieuwe artikel op Linkedin: Wie is een leider?

In het narcistische tijdperk van tegenwoordig denkt iedereen dat hij de beste en de slimste is. Recente verkiezingscampagnes in diverse westerse landen hebben de kwestie van leiderschap in de schijnwerpers gezet en dan met name: wie is er geschikt om te leiden? Hoewel veel mensen de top van de piramide willen bereiken, zijn er toch maar weinigen bereid om de verantwoordelijkheid op zich te nemen die daarmee samengaat. Voordat we het over verantwoordelijkheid hebben, moeten we definiëren wat het betekent om een leider te zijn, vooral als we verwachten dat die leider ons naar een betere toekomst zal brengen.

Zoals zojuist gezegd, de belangrijkste eigenschap van een leider moet de bereidheid zijn om verantwoordelijkheid te nemen. Op elk niveau, op elke plek en in elke samenleving moet er iemand de leiding hebben, met de steun van anderen. Zonder aan deze eisen te voldoen, kan een samenleving niet overleven. Succesvolle leiders kunnen echter geen mensen zijn die door het ego naar de macht gedreven worden. Het moet iemand zijn die de behoeften, de doelstellingen en de noodzakelijkheden kan begrijpen van de specifieke samenleving die hij graag wil leiden.

Hoewel veel mensen de top van de piramide willen bereiken, zijn er toch maar weinigen bereid om de verantwoordelijkheid op zich te nemen die daarmee samengaat. Voordat we het over verantwoordelijkheid hebben, moeten we definiëren wat het betekent om een leider te zijn, vooral als we verwachten dat die leider ons naar een betere toekomst zal leiden.

De behoefte aan iemand die verantwoordelijk is, ligt diep in de natuur verankerd, Er is één kracht die alle systemen van de werkelijkheid bestuurt. Deze kracht is over ontelbare elementen verdeeld die zich groeperen en units vormen. Elke unit, van de kleinste tot de grootste, heeft een leider of iemand die verantwoordelijk is. Dit betekent dat er iemand moet zijn die verantwoordelijkheid neemt, die de leiding heeft en erop toeziet dat het organisme, het team, de firma of het land op de goede weg is.

De drang van mensen om anderen te overheersen is natuurlijk en voor de hand liggend. Ware verantwoordelijkheid gaat echter niet uit van anderen te willen domineren en betuttelen, maar van het voelen van de pijn van anderen, de situatie van anderen te willen verbeteren en hen werkelijk te willen helpen.

Verantwoordelijke mensen worden, vereist een periode van leren. We zijn van nature niet dienstvaardig en willen de ander uitbuiten. Zorgen voor anderen en verantwoordelijkheid nemen voor hun welzijn zonder er zelf beter van te willen worden, maar werkelijk alleen aan het belang van anderen denken, vraagt een tijd van leren. Om dit te bereiken, moeten we eerst ontdekken wat voor verbinding we nodig hebben in het specifieke systeem dat we willen leiden. Als we naar de natuur kijken, zien we dat alle elementen – het levenloze, vegetatieve en animale – harmonieus met elkaar verbonden zijn en samen het weefsel van het bestaan vormen. Als wij dergelijke verhoudingen ook tussen ons tot stand kunnen brengen – waarbij elk element de bloei van alle andere elementen in de samenleving ondersteunt – zullen wij de samenleving ten goede veranderen.

In een dergelijke samenleving hebben mensen de verantwoordelijkheid om anderen te laten zien dat ze zorgen voor de verbindingen tussen mensen, dat anderen belangrijk voor hen zijn en dat zij proberen iedereen vooruit te helpen naar een nog meer verbonden bestaan.

Het is duidelijk dat er al doende problemen zijn. Het opbouwen van warmte en verantwoordelijkheid tussen mensen die van nature egocentrisch zijn, is geen kleinigheid. Als we echter een eerlijke poging doen om dit te bouwen, zullen we die ene kracht ontdekken die de hele natuur bestuurt, want die kracht is de kracht van geven, scheppen, opbouwen, en als we proberen om gelijkvormig te worden aan die kracht, gaan we ermee resoneren en daardoor die kracht voelen.

In de wereld is alles met elkaar verbonden. We zijn, zoals Marshall McLuhan het eens noemde, een “global village” (mondiaal dorp). We zijn van elkaar afhankelijk, we beïnvloeden elkaar en dat wordt in de toekomst alleen maar belangrijker. Daarom zullen de mensen die dit begrijpen en die willen bevorderen dat we rekening houden met elkaar en verantwoordelijk zijn voor iedereen, als verantwoordelijke mensen worden beschouwd. In de toekomst zullen juist zij de leiders van de samenleving worden.

Als de samenleving deze houding aanneemt, maken we een begin om boven onze bekrompen en egocentrische perceptie uit te stijgen en zullen we gelijkvormig worden aan die ene kracht die alles heeft geschapen. Dit is ons waarachtige doel, om de kwaliteiten te ontwikkelen van de kracht waardoor de schepping is gecreëerd, de kracht die alles bestuurt. Als wij deze kwaliteiten ontwikkelen, zullen wij eraan gelijkvormig worden, er zal geen limiet zijn aan onze wijsheid en kracht, dan zullen wij de ware leiders van de wereld worden.

Artikel in het Engels: https://laitman.com/2021/04/whos-a-leader-linkedin/

http://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

Filed under: New Publications | Add Comment / Ask Question →

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed

Vorig bericht: