Geen mens – Geen wereld

Vraag: Driedimensionale ruimte plus tijd, bestaan deze vier dimensies of zijn ze een illusie? Zijn ze er of niet?

Antwoord: Dit is de illusie van onze structuur, daardoor ervaren we ruimte op deze manier en maken we deze verdeling.

Vraag: Waarom is deze illusie aan ons gegeven?

Antwoord: Wij kunnen niet in een lege ruimte bestaan waarin er geen basis bestaat om iets af te kunnen meten, iets uit te drukken. Daarom hebben we deze drie dimensies en de vierde, tijd, nodig om sowieso over onze positie te kunnen praten.

Vraag: Maar deze drie dimensies karakteriseren in principe de huidige positie van een mens in de ruimte. De vierde dimensie is tijd. We hebben verleden en toekomst. Bestaat dit wel of niet?

Antwoord: Dit bestaat in relatie tot de mens. Alles bestaat alleen maar in ons, net zoals de dimensies. We kunnen niet zeggen wat zich buiten ons bevindt.

Vraag: Als ik me het verleden herinner of aan de toekomst denk, is dat dan iets wat in het heden invloed op me heeft?

Antwoord: Natuurlijk, in feite bestaat er geen tijd. Dit is puur een subjectief gevoel in ons, wij maken de verdeling tussen verleden, heden en toekomst.

Vraag: Als ik in het verleden ben, is het dan mijn illusie dat ik ook in het heden ben, dat ik het zo voel, op deze manier?

Antwoord: We meten altijd het een af aan het ander.

Vraag: Hebben er eigenlijk wel dinosaurussen bestaan?

Antwoord: We kunnen niet praten over wat er heeft bestaan en nu niet meer bestaat, want het gaat allemaal over wat een mens voelt. Een mens doet opgravingen, graaft wat botten op, neemt aan dat het dinosaurusbotten zijn, verzint hoe hun skeletten eruit hebben gezien. Alles is mooi en goed. Maar het gaat allemaal over onze perceptie van de wereld. Wij kunnen ons niets anders voorstellen dan verleden, heden en toekomst, en de mens die al deze verschijnselen waarneemt, kent aan deze waarnemingen enkele vectoren toe.

Vraag: Als alles gekarakteriseerd wordt vanuit de mens, kan hij zich in principe van plaats naar plaats bewegen, van plaats veranderen en draait toch eigenlijk alles om de mens? Kunnen we dan zeggen dat niet de mens op aarde is, maar dat de aarde en het zonnestelsel om hem heen draaien?

Antwoord: Alles bevindt zich in de mens, in zijn gevoelens. Geen mens – geen wereld. 

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/04/no-man-no-world/

http://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

Het volgende blog wordt zondag a.s. geplaatst.

From KabTV’s “Kabbalah Express” 4/12/21

Filed under: Perception | Add Comment / Ask Question →

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed