De aarde – resonator van onze gedachten

Opmerking: Onze planeet aarde is een heel complex systeem dat een eigen vorm van bewustzijn heeft. De aarde regeert op onze gedachten en daden.

Mijn antwoord: Inderdaad, op elk daarvan. De minerale, vegetatieve en animale niveaus van de natuur reageren ook op ons en onze gedachten. Alleen voelen wij het niet.

Vraag: De aarde is een heel gecompliceerd, ingewikkeld systeem dat met de hele kosmos verbonden is en regelrecht verbonden met de mens. Misschien kunnen we dit als voorbeeld gebruiken voor alle gecompliceerde interacties?

Antwoord: Zoals ik het beschouw is de aarde een enorm grote antenne, een resonerende bol die eigenschappen, veranderingen en invloeden waarneemt die in de open ruimte resoneren.

Hierdoor hebben we een gigantische invloed op de hele wereld en op het hele universum, want wat wij doen bevindt zich op een hoger niveau dan de natuur. Wij voelen de directe effecten van onze gedachten en verlangens niet, maar ik heb de indruk dat deze effecten ongelooflijk groot, krachtig en helaas ook destructief zijn.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/04/the-earth-resonator-of-our-thoughts/

http://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

From KabTV’s “Meetings with Kabbalah” 3/22/19

Related Material:
Consciousness In The Lower Levels Of Matter
The Earth Is A Living Organism
The Earth Might Get Rid Of Humanity

Filed under: Crisis, Globalization, Perception | Add Comment / Ask Question →

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed