Leraar en studenten: het schrijven van artikelen

Opmerking: Vaak geeft u uw studenten diverse adviezen, bijvoorbeeld om artikelen te schrijven. Maar er zijn situaties waarin je als mens niet kan schrijven, je gedachten verdwijnen helemaal. Dat geeft een gevoel van grote spijt omdat je de opdracht van de leraar niet kunt vervullen.

Mijn antwoord: Ik heb zelf al lange tijd niet meer geschreven. We hebben Facebook, Twitter, allerlei mogelijkheden waar je kan schrijven. Soms tweet ik een paar korte zinnetjes voor mijn studenten. Ze worden op dezelfde dag in verschillende talen vertaald en door mensen gelezen.

Ze zijn gebaseerd op het materiaal van de laatste les, op wat er in de wereld gebeurt of op het onderwerp van de les die gepland staat voor de volgende dag.

Soms sta ik om 12 uur ‘s nachts op en schrijf ik voordat de les begint op Twitter, soms doe ik het in de loop van de dag. Ik denk dat wat ik daar schrijf heel belangrijk is en ik ben er blij mee dat er zo’n mogelijkheid bestaat, je bent beperkt en het is werkelijk een kwestie van afwegen, je wikt en weegt zodat elk woord zijn eigen waarde krijgt en het bericht de toegestane hoeveelheid letters niet overschrijdt.

Ik schrijf geen artikelen, geen enkel gedetailleerd artikel, maar ik geef mijn ideeën door aan mensen die kunnen schrijven. Ze schrijven hoofdzakelijk in vier talen: Engels, Spaans, Russisch en Hebreeuws.

Dus als je ergens recente artikelen tegenkomt die ondertekend zijn door “Michael Laitman”, zijn het mijn gedachten die door mijn studenten opgeschreven zijn.

Vraag: Zijn de artikelen dan nog wel authentiek?

Antwoord: Zeker. Ik weet wie schrijven en ik controleer degenen die schrijven nauwkeurig, daarom kan ik er zo rustig over spreken. Je kunt deze artikelen absoluut als de mijne beschouwen.

Vraag: Maar Twitter is dus een persoonlijke weergave?

Antwoord: Ja. Dat ben ik zelf.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/03/teacher-and-students-writing-articles/

www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

From KabTV’s “Teacher – Student” 2/7/19

Related Material:

How To Start Hearing The Teacher

Like Student, Like Teacher

Should We Cleave To The Teacher Or To The Group?

Filed under: New Publications | Add Comment / Ask Question →

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed